UUSI JULKAISU: Työnohjaus opetusalalla

Työnohjaus opetusalalla -kirjan kansi

Työnohjaus opetusalalla -kirja kertoo opetusalan työn luonteesta sekä työnohjauksesta ja sen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä opetusalan työnohjauksesta. Kirjan kohderyhmänä ovat erityisesti opetushenkilöstö, heidän esimiehensä sekä työnohjaajat, jotka toimivat työnohjaajina opetusalalla. Kirja on tehty käytännönläheiseksi opaskirjaksi ja se pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Voisiko työnohjaus tukea työtäsi, hyvinvointiasi ja kehittymistäsi opetusalalla?
  • Tarve työnohjaukselle on, mutta miten työnohjaus tilataan?
  • Työnohjaaja, tunnistatko opetusalan työn luonteen?

 

Kirjan ovat kirjoittaneet Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaava opettaja Sanna Komu ja kuntoutuspäällikkö Pia Walle. Molemmat ovat toimineet pitkään opetusalan työnohjaajina ja nähneet opetusalan työn luonteen muutokset, sekä erityisesti tunnistaneet viime aikoina opetushenkilöiden kuormittumisen sekä heidän ilmaisemansa suuren tarpeen tarkastella omaa työtään ja ammatillista kehittymistään luottamuksellisissa tilanteissa. Sannan ja Pian omakohtainen kokemus työnohjaajina on, että pitkää uraa voi tuulettaa ja työniloa palauttaa esimerkiksi työnohjauksen keinoin.

Osta kirja Valteri-Puodista.

Kirjan kirjoittajat Sanna Komu ja Pia Walle kertovat alla siitä, mikä innoitti heidät tämän kirjan kirjoitustyöhön:

”Olemme toimineet pitkään opetusalan työnohjaajina ja nähneet opetusalan työn luonteen muutokset. Viime aikoina olemme erityisesti tunnistaneet opetushenkilöiden kuormittumisen sekä heidän ilmaisemansa suuren tarpeen tarkastella omaa työtään ja ammatillista kehittymistään luottamuksellisissa tilanteissa. Monella opettajalla opettajan työ on vuosikymmeniä kestävä ura. Omakohtainen kokemuksemme työnohjaajina on, että pitkää uraa voi tuulettaa ja työniloa palauttaa esimerkiksi työnohjauksen keinoin. Työnohjauksen avulla on helpompi tunnistaa tarpeenmukainen joustava ajattelu ja sen myötä toteuttaa tilanteen edellyttämä toiminta sekä yksilö- että työyhteisötasoilla.

Me molemmat olemme aikoinamme innostuneet työnohjauksesta sekä työnohjaajana toimimisesta, sillä olemme halunneet oppia ymmärtämään enemmän sekä yksilöiden, että työyhteisöjen toimintaa ja kehittymistä. Sattumalta tai tarkoitetusti työnohjaustilanteissa ja työnohjausprosessin aikana ilmenneet ja tapahtuneet oppiminen ja onnistumiset innostavat meitä työnohjaajina. Samalla muistutamme itseämme siitä, olisiko onnistuminen tapahtunut myös ilman työnohjausta. Inhimillisen elämän edessä yksilöiden ja työyhteisöjen tasoilla kaikki on mahdollista. Näitä myönteisiä kehityskulkuja ja mahdollisuuksia voi siis edistää, mutta yhtä lailla nämä kokemamme onnistumiset ovat kyseenalaistaneet aina uudelleen myös meidän omaa osaamistamme ja taitojamme työnohjaustyössä. Tietoisuus ja osaaminen ohjauksen muista mahdollisuuksista ja menetelmistä on vahvistanut ja laajentanut työnohjaajuuttamme.

Arvostamme molemmat tutkimusten tuomaa tietoa, ja ajattelemme tutkimusperusteisuuden olevan kivijalka ammatilliselle osaamiselle. Toisella meistä – Sannalla – tämä arvostus innosti hänet paneutumaan työnohjauksen mahdollisuuksiin tukea inklusiivista opettajuutta. Jatko-opinnot mahdollistivat tilan tarkastella ja koluta ehkä epäselvänäkin koettua työnohjauksen määrittelyä ja kenttää. Usein pyyntö työnohjauksesta tulee tilanteissa, joissa työntekijälle tai työyhteisössä on tapahtunut jotain erityistä. Pyyntö voi tulla myös tilanteissa, joissa jokin työyhteisön tapahtumaketju on jatkunut pitkään jäätyneenä tilanteena, eikä työyhteisö itse ole löytänyt siihen muutoksen avaimia. Työntekijän tai työyhteisön tunnistama tarve on vahva alku työnohjaukseen hakeutumiselle ja tarpeeseen sopivan työnohjaajan etsimiselle.

Me ajattelemme työnohjauksen olevan opetushenkilöstön oppimista, joka toteutuu yhteisen jakamisen ja kokemuksellisen oppimisen kautta. Tämä oppiminen ja sen myötä ammatillinen kasvu koituvat oppijoiden ja koko oppilaitoksen hyödyksi. Pysähtyminen perustehtävään mahdollistaa järkiperäisen oman työn jäsentämisen, sen moninaisuuden hahmottamisen, tuo esille aikaansaamiset sekä onnistumiset. Työnohjauksessa yksilölliset reagointitavat tulevat sanoitetuiksi ja hyödynnetyiksi yhteisen kehittymisen eduksi. Työnohjaus toimii myös väylänä oppilaitoksen johtajuuden tukemisessa sekä työntekijöiden työyhteisötaitojen kehittymisessä.

Tämän kirjan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä opetusalan työnohjauksesta. Kirjan kohderyhmänä ovat erityisesti opetushenkilöstö, heidän esimiehensä sekä työnohjaajat, jotka toimivat työnohjaajina opetusalalla. Teimme kirjan käytännönläheiseksi opaskirjaksi. Halusimme raottaa työnohjaukseen liittyvää, ajoittain ehkä jopa mystifioituakin käsitystä käytännönläheisesti sekä tutkimukseen perustuen, jotta opetushenkilöstön olisi ehkä helpompi heittäytyä työnohjaukseen ja heidän esimiehiensä saada selkeyttä työnohjauksen mahdollisuuksiin sekä järjestämiseen. Kirjan alussa kuvataan opetusalan työn luonnetta, jota opetusalalla toimivat työnohjaajat tarvinnevat toimiessaan tämän päivän oppilaitoksissa opetushenkilöstön parissa.”

Pia Walle ja Sanna Komu

Pia Walle ja Sanna Komu 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje