Tuuve-hankkeen loppuraportti julkaistu

Tuuve, tuettua verkko-oppimista erityistilanteissa -hankkeessa pilotoitiin sulautuvaa oppimista (blended learning), jossa verkon ja lähiopetuksen oppimisympäristöt yhdistyivät oppimista palvelevaksi kokonaisuudeksi. Mallia kehitettiin sekä kansallisella että kunnallisella tasolla sellaisten kroonisesti koulusta poissaolevien, tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden kanssa, jotka tarvitsivat räätälöityjä opetusratkaisuja edetäkseen opinnoissaan.

Hankkeen kohderyhmään kuuluivat sellaiset somaattisesti ja/tai psyykkisesti sairaat lapset, joiden koulunkäynti ei onnistunut lähikoulussa. Tuuven tuella oppilaalle räätälöitiin hänen tarpeisiinsa soveltuva oppimispolku, jossa hyödynnettiin mm. etäopetusta, ohjauksellista etätukea, verkko-oppimisympäristöjen tarjoamia oppimateriaaleja sekä oman lähikoulun opetus- ja tukipalveluja. Tavoitteena oli aina mahdollisimman pikainen palaaminen oman lähikoulun opetuksen piiriin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutettiin vuosina 2017 – 2019.

Tuuve-hankkeesta ja sen tuloksista voit lukea tarkemmin hankkeen loppuraportista.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje