Tuttu tukijakso muuntuu moneksi

Valterin tukijaksot ovat vuosien varrella tarjonneet vankkaa oppimisen ja kasvun tukea tuhansille oppilaille. Ne ovatkin yksi parhaiten tunnetuista Valterin palveluista. Perinteisen, Valteri-koulussa toteutettavan tukijakson rinnalle olemme kehittäneet monia yksilöllisesti räätälöityjä malleja ja yhä suositumpia ovat uudet paikalliset tukijaksomme.

Paikallinen tukijakso toteutetaan osittain tai kokonaan oppilaan omassa koulussa. Kun Valterin ohjaavat opettajat, kuntouttajat ja muu moniammatillinen henkilöstö jalkautuu lähikoululle, koko luokkatiimi saa osaavia rinnalla kulkijoita kumppaneikseen. Paikallisen tukijakson aikana voidaan kokeilla ja kehittää oppilaalle sopivaa oppimisympäristöä, välineitä ja menetelmiä aidossa toimintaympäristössä. Paikallisen jakson palvelusisältöjä voidaan jakaa myös pidemmälle ajanjaksolle, jolloin tukea saadaan hiukan kevyempänä, mutta kauemmin aikaa. Jaksokokonaisuuden suunnittelu on aina oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa.

Saat lisätietoa paikallisen tukijakson monista mahdollisuuksista ottamalla yhteyttä lähimpään Valterin toimipisteeseen.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje