Tukea Valterista opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutukseen!

Opetushallitus jakaa erityisavustusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen, joka kohdentuu lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Linkki hakuilmoitukseen

Opetushallitus jakaa valtion erityisavustusta opetustoimen henkilöstökoulutukseen ja siihen liittyvän tukimateriaalin tuottamiseen. Haettavana on yhteensä 500 000 euroa. Avustuksella suunnataan kouluihin ja oppilaitoksiin tehostettuja toimia, jotta lapset ja nuoret tunnistaisivat nykyistä paremmin ns. grooming-ilmiön ja osaisivat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa sekä tilanteessa, jossa kokee kohtaavansa jotain pelottavaa tai häiritsevää. Haku alkaa 13.3.2019 ja päättyy 25.4.2019 kello 16.15.

Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista. Edistämme yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella ja tarjoamme monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.

Olemme mielellämme mukana toteuttamassa kyseiseen erityisavustukseen liittyvää kehittämistä mm. seuraavilla tavoilla:

Tarjoamme valmennusta koulun tunne- ja turvataitojen sekä seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi

Johto- tai suunnittelutiimeille, jotka suunnittelevat ja päivittävät koulun turvallisuus-suunnitelmaa

 • toimivia malleja ja sisältöjä mm. vuosiluokittaiseen toteutukseen tunne- ja turvataidoissa
 • perhe- ja verkostokeskeisen työn kulmakivien huomiointi
 • henkilöstökoulutuksen/valmennuksen suunnittelu

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä kanssanne koulutusta henkilöstölle ja johdolle

Tunne- ja turvataitoja koulun arkeen (sisältöjä voi valita tarpeitten mukaan)

 • ennaltaehkäisevä tunne- ja turvakasvatus
 • itsensä puolustamisen taidot ja rajojen asettaminen
 • itseään suojeleva toiminta
 • kiusaamisen, alistamisen, väkivallan, houkuttelun ja seksuaalisen hyväksikäytön sekä ahdistelun ehkäiseminen ja niistä selviytyminen
 • turvakeskustelut (huoli puheeksi)
 • perhe- ja verkostotyö tukemassa turvataitoja
 • Sosiaalisen median turvallinen käyttö (Yleisimmät some-sovellukset ja käyttötilanteet ja ohjeistukset turvalliseen käyttöön)
 • Erityisyyden huomioiminen tunne-, turva- ja sosiaalisten taitojen tukemisessa

Koulutukset/valmennukset voidaan toteuttaa koulu- tai kuntakohtaisesti sekä usean kunnan yhteisenä tapahtumana. Yhden päivän (6 x 45 min) koulutuspäivän hinta on yhdellä kouluttajalla 990€ + alv 24 %. Lisäksi tulevat toteutuneet matkustuskulut.

Ollaan yhteyksissä!

Raija Kattilakoski, ohjaava opettaja, tilauskoulutusyhdyshenkilö
raija.kattilakoski@valteri.fi
050 5966727

Terhi Toikkanen, kehittämispäällikkö
terhi.toikkanen@valteri.fi
0295 332 126

Lataa esite.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje