Treti och FunMat nu i Valteri Puoti

Det är jätteroligt att spela tillsammans och lära sig! Valteri Boden erbjuder nu två nya svenskaspråkiga spel. De här spelen lämpar sig för alla åldrar, från barn i förskoleålder till vuxna.

Treti är ett funktionellt kortspel för övning av sociala färdigheter. Treti spelas i grupp och erbjuder hjärngymnastik i samspel med andra. Syftet med spelet är att öva sig i kommunikation och sociala färdigheter med hjälp av olika övningar som utförs individuellt eller i grupp. Spelet lämpar sig för alla åldrar, från barn i förskolsåldern till vuxna.

FunMat (Funktionell Matematik) är ett kortspel som spelas i grupp, där syftet är att träna grundläggande matematiska färdigheter genom olika funktionella, interaktiva gruppövningar. Uppgifterna i spelet utgår från uppgiftsinnehållet i nybörjarundervisning i matematik samt grundläggande begrepp om mängder och rymdförhållanden. Uppgifterna kan användas för träning och repetition.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje