Tiedote: Valteri-Puodin asiakkaisiin kohdistunut perintätoiminta

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin tietoisuuteen on tullut useita yhteydenottoja Valteri-Puodin yritysasiakkailta koskien Porvoon Kirjakeskuksen kautta tulevaa laskutusta, sekä heidän käyttämäänsä Webshop as a Service WaaS Oy:n jälkiperintää. Olemme käynnistäneet asiasta johtuen selvitystyön pe 11.2. ja se jatkuu edelleen.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Valteri-Puoti eivät ole olleet tietoisia käynnistyneistä perintämenetelmistä, eivätkä ole pyytäneet mitään tahoa suorittamaan asiakkaidemme kokemaa perintätoimea. Porvoon kirjakeskuksen ja Webshop as a Service WaaS Oy:n perintätoimet eivät vastaa Valterin arvoja eivätkä toimintatapoja.

Olemme pahoillamme asiakkaidemme puolesta, että tällaisia toimia on kohdistunut heihin.

Taustatietoa tapahtuneesta

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on ostanut Porvoon Kirjakeskus Oy nimiseltä yritykseltä Valteri-Puodin tuotteisiin liittyvää logistiikkapalvelua. Porvoon Kirjakeskuksessa sijaitsee päävarastomme, ja sieltä tapahtuu pääsääntöisesti verkkokaupan kautta ostettujen kirjojen lähetys ja laskutus.

Olemme aktiivisten asiakkaidemme ansiosta saaneet tietoisuuteemme Porvoon Kirjakeskus Oy:n siirtäneen perinnän Webshop as a Service WaaS Oy (2472531-3) nimiselle yritykselle, jonka toiminta on aiheuttanut kohtuuttomia perintäkustannuksia asiakkaillemme. Webshop as a Service WaaS Oy:n lähettämissä laskuissa muutamien senttien viivästyskulut ovat kasvaneet huomattavan suuriksi maksuiksi viivästyskorkojen ja maksulle kohdistetun vakiokorvauksen takia.
Porvoon kirjakeskus Oy ja Webshop as a Service WaaS Oy ovat samassa omistuksessa.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Valteri-Puoti irtisanoutuvat edellä kuvatun kaltaisesta toiminnasta, joka ei vastaa arvojamme.

Otamme yleisesti tämän perintäasian keskusteluun Porvoon kirjakeskuksen kanssa seuraavassa yhteistyö- ja sopimuspalaverissamme, ja pyrimme selvittämään omalta osaltamme tapahtunutta ja Valteri-Puodin kannalta parhaita toimintatapoja ja tarvittaessa muuttamaan huonoksi koettuja käytäntöjä.

Mahdolliset reklamaatiot Webshop as a Service WaaS Oy perintätoimista suositellaan lähettämään osoitteeseen perinta@waasoy.fi ja asiakkaiden niin halutessaan kopiona tiedoksi Valteri-Puodin asiakaspalveluun osoitteeseen puoti@valteri.fi

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje