Tarve yhdessä toimimiseen näkyi VIP-verkostojen aluetapaamisissa

Vaativan erityisen tuen VIP-verkostojen aluetapaamiset käynnistyivät huhtikuussa Tampereella, Turussa, Helsingissä ja Kuopiossa. Oulun tilaisuus järjestetään tiistaina 29.5.  VIP-verkostot kokoavat yhteen vaativan erityisen tuen toimijoita laajalti opetuksesta sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Innostunut tunnelma

Kiinnostus VIP-verkostoja kohtaan on ollut suurta ja tulijoita olisi ollut enemmän kuin mukaan on voitu ottaa. Tunnelma kokoontumisissa on ollut todella innostunut. Tarve vaativan erityisen tuen toimijoiden väliselle yhteistyölle on selkeä.

– Tarpeethan on suuret ja muutosta tarvitaan. Merkittävin muutos toimintakulttuurissa on se, että yksintekemisen aika on ohi. VIP-verkoston näkökulmasta yksintekijä on vaikka kuntouttava taho tai opetuksen järjestäjä. Koulun tasolla, kyse on yhteisopettajuudesta, yhdessä tekemisestä. Ollaan enemmän vastuunkantajia eivätkä asiat saa kaatua yhden opettajan harteille, summaa osallistujana ja esityksen pitäjänä paikalla ollut Helsingin kaupungin pedagogisten palveluiden päällikkö Pertti Joona.

– Olen yrittänyt aina uskoa siihen, että kolikolla on kaksi puolta. Haasteiden ja ongelmien vastapainona on mahdollisuuksia ja onhan tähänkin toimintaan halunnut ihmisiä enemmän kuin on voitu ottaa eli  halukkuutta on. Haluamme tehdä tästä järjestelmästä parhaan mahdollisen, sanoo Joona.

Pertti Joona osallistui VIP-verkoston Helsingin Kick-off-tilaisuuteen 2.5. Ravintola Vaunussa.

Tukien ja ennaltaehkäisten

Alueellisten VIP-verkostojen tavoitteena on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamista ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä. VIP-verkostot kannustavat uusien yhteistyötapojen kehittämiseen sekä edistämään hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden jakamista.

Koulujen opetushenkilöstölle VIP-verkostot tarjoavat tukea ja täydennyskoulutusta vaativaan erityiseen tukeen, sen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tärkeänä ennaltaehkäisevänä tavoitteena on lapsen ja nuoren kasvun ja koulunkäynnin tukeminen varhaislapsuudesta asti. Toimintakulttuurilla ja asenteilla on suuri merkitys, että tuen saaminen toteutuu onnistuneesti.

– Tavoitteena on vaikuttaa toimintakulttuuriin siten, että tehdään ja huolehditaan yhdessä. Jätetään taakse ”pois siirtämisen kulttuuri”, jossa ajatellaan, että jonkun muun tulisi hoitaa tukea tarvitseva, vetää yhteen Opetusneuvos Pirjo Koivula, joka on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa VIP-verkoston toteutumiseen.

Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallituksesta sekä VIP-verkoston kansallisesta koordinoinnista vastaava Terhi Ojala Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista kertovat videolla VIP-verkostosta.

Lisätiedot: VIP-verkoston kansallinen koordinaattori Terhi Ojala, terhi.ojala@valteri.fi
Lue lisää  VIP-verkoston omilta sivuilta.

VIP-verkostot toimivat sote-uudistusta mukaillen viidellä alueella (HYKS, KYS, TAYS, TYKS ja OYS) ja koostuvat vaativaa erityistä tukea tarjoavista toimijoista. Tavoitteena on vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin. Lisäksi luodaan yhteydet Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) myötä rakentuviin vaativan erityisen tason osaamis- ja tukikeskusverkostoihin.

VIP-verkostoon kuuluvat mm. sairaalaopetusyksiköt, Elmeri-koulut, valtion koulukotikoulut, kunnalliset erityiskoulut, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, yliopistolliset ja muut erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköt.

 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje