Tukea lähikouluun

Monialaisella yhteistyöllä ja oppimista tukevalla kuntoutuksella tuemme lapsen ja nuoren oppimista sekä edistämme hänen toimintakykyään koulunkäynnin eri vaiheissa.