Sami Itani - työelämäprofessori, Aalto-yliopisto

Sami Itani toimii työelämäprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja perheyrittäjänä. Itani on toiminut operatiivisissa johtotehtävissä ja luottamusjohtotehtävissä useissa eri organisaatioissa yritys-, kansalaisjärjestö- ja säätiökentällä sekä julkaissut kaksi kirjaa johtamisesta. Sami Itani on helsinkiläinen kahden kouluikäisen lapsen isä.

Terhi Aalto-Setälä – LT, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terhillä on laaja kokemus  perus- ja erityistason lasten- ja nuorisopsykiatrisesta työstä sekä palvelujärjestelmästä. Tämänhetkisessä päätyössään THL:n mielenterveystiimin ylilääkärinä hänen tehtäväalueitaan ovat erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin liittyvä asiantuntija- ja kehittämistyö. Oppimisen tuen foorumissa Terhi haluaa korostaa oppimisympäristöjen merkitystä lasten ja nuorten mielenterveydelle.

Perttu Eskelinen - koululääkäri, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Pertulla on reilun 10 vuoden ajalta kokemusta psykiatrisesta työstä nuoriso- ja aikuispsykiatrian alueelta. Valterissa hän työskentelee viidettä vuotta.

Pertun vahvuuksia ovat työyhteisöohjaaminen (konsultaatiot haastavissa tilanteissa), vuorovaikutukseen ja sen vaikuttavuuteen liittyvät asiat, sekä erilaiset psykiatriset häiriöt, niiden hoito ja kuntoutus.

Pertulle tärkeitä tulokulmia ovat terveydentilan kokonaisvaltainen, holistinen huomiointi, lapsen ja nuoren identiteettikehitykseen liittyvät ilmiöt sekä aikuisen merkitys lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen mahdollistajana.

Markus Kaakinen - kriminologi, Tampereen yliopisto

Markus Kaakinen toimii yliopistolehtorina Tampereen yliopiston ja yliopistotutkijana Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Hän on tutkinut laajasti nuorten rikoskäyttäytymistä, rikoksia tekeviä ryhmiä ja rikollisuuden ennaltaehkäisyä sekä johtanut useita näihin teemoihin liittyviä tutkimushankkeita.

Kati Kaplin-Sainio - opetusneuvos, Opetushallitus

Kati Kaplin-Sainio työskentelee Opetushallituksessa opetusneuvoksena, ja hänen vastuullaan on erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tukeen liittyvät asiat.

Koulutustaustaltaan Kati on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ja hän on työskennellyt aiemmin erilaisissa erityisopettajan tehtävissä ja asiantuntijatehtävissä pääkaupunkiseudun kunnissa.

Jutta-Riina Karhunen - rehtori, Itäkeskuksen peruskoulu

Jutta-Riina Karhunen on rehtori, jonka sydäntä lähellä on jokaisen oppilaan ja perheen mahdollisuus onnistua tässä yhteiskunnassa. Positiivinen pedagogiikka, vahvuusperustainen kasvatus ja ratkaisukeskeinen työote ohjaa työssä ja elämässä. Oppilaan on peruskoulusta lähtiessä yhtä tärkeä tietää, missä on hyvä, kuin oppiaineiden sisällöt.

Elina Kontu - FT, erityisopettaja, psykoterapeutti

Elina Kontu toimii psykologian professorina Tampereen yliopistossa erikoisalanaan autismikirjo ja kehitysvammapsykologia. Hän on varhaiserityiskasvatuksen dosentti Turun yliopistossa ja tutkimusjohtaja Helsingin yliopistossa. Hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan ovat vaativa monialainen tuki, vuorovaikutus ja oppiminen.

Silja Kosola - nuorisolääkäri, tutkimusjohtaja

Silja Kosola on Pohjoismaiden ensimmäinen nuorisolääketieteen dosentti, ja hän on toiminut 10 vuotta koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärinä Helsingissä ja Espoossa.

Älypuhelinten vaikutukset oppimiseen ja lasten ja nuorten hyvinvointiin ovat teema, joka on kiehtonut Siljaa niin käytännön työn kuin tutkimuksenkin näkökulmasta.

Ilona Lepistö - ohjaava kuntouttaja, sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, MAPA© kouluttaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Ilonalla on yli 15 vuoden työkokemus lastenpsykiatrisesta ja lastenneurologisesta hoitotyöstä sekä verkostotyöstä, niin lasten kuin nuorten parissa.

Ilonan työhön Valterissa kuuluvat neuropsykiatristen asiakkaiden valmennukset tukikeskustelut ja ohjaukset, verkostoyhteistyö, kouluttaminen, ohjauskäynnit sekä konsultointi.

Janne Lindstedt - kielellisen tuen opettaja, Etelä-Hervannan koulu

Janne Lindstedt on kielellisen tuen opettaja Tampereelta. Hän on toiminut kietu-opettajana kuuden vuoden ajan. Lindstedt on osallistunut kietu-opetuksen kehittämiseen eri hankkeissa; hän on ollut kirjoittamassa muun muassa Kietu-opetuksen käsikirjaa (2022) Tampereen kaupungille.

Sakari Majanmaa - neuropsykiatrinen valmentaja, ADHD-liiton kouluttama strategiaohjaaja ja Huomaa Hyvä -kouluttaja 

Sakari toimii neuropsykiatrisena ratkaisukeskeisenä valmentajana Pirkanmaan hyvinvointialueella. Positiivisuus, vahvuudet ja ratkaisukeskeisyys toimivat punaisena lankana Sakarin työssä perheiden kanssa. Sakari uskoo vahvasti siihen, että jokainen on hyvä sellaisena kuin on.

Sakari puhuu yhteisessä puheenvuorossaan Riikka Seppälän kanssa toivon merkityksestä toiveikkuuden ylläpitämisessä tämän päivän koulumaailmassa.

Faruk Nazeri - tutkija, Tampereen yliopisto

Faruk Nazeri on kurditaustainen väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta. Väitöskirjassaan hän tutkii ulkomaalaistaustaisten oppilaiden osaamistuloksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä päämääränään sellaisten rakennemuutosten ehdottaminen, joilla oppilaiden sivistyksellinen yhdenvertaisuus taataan. Nazeri on itse muuttanut pakolaisena Suomeen vuonna 2001 ja on suorittanut peruskoulun jälkeisiä tutkintoja hyvin epätyypilliseen tapaan. Puheenvuorossaan Nazeri paneutuu matkansa varrella kokemiinsa kohtaamisiin ja kertoo niiden merkityksestä omalla polullaan.

Riina Niutanen - ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Vuodet 2017-2020 Riina Niutanen työskenteli Eurooppa-koulussa Brysselissä. Riina omaa kattavan  kenttäkokemuksen erityisluokanopettajan, varhaiskasvatuksenopettajan ja luokanopettajan töistä ja hänen vahvoja osaamisalueitaan ovat mm. varhaiskasvatus ja esiopetus, vuorovaikutus ja kieli, monikielisyys ja -kulttuurisuus, toimintakulttuuri ja sen kehittäminen sekä yhdenvertaisuus.

Iines Palmu (KM) - kehittämiskoordinaattori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Iines Palmu toimii kehittämiskoordinaattorina Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja väittelee Jyväskylän yliopistosta tammikuussa 2024.

Iineksellä on monipuolista kokemusta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta ja kehittämistyöstä aina esiopetuksesta toiselle asteelle.

Hän nauttii tutkimustiedon ja käytännön kehittämisen yhdistämisestä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina hänellä ovat päällekkäistyvät käyttäytymisen, motivaation ja oppimisen haasteet sekä vaikuttava opetushenkilöstön täydennyskoulutus.

Riia Palmqvist (VTT) - opetusneuvos, Opetushallitus

Riia Palmqvist työskentelee Opetushallituksessa opetusneuvoksena. Hänen tehtäviinsä kuuluvat oppimisen ja koulunkäynnin asiat perusopetuksessa ja lukiossa. Muita vastuualueita ovat mm.  joustava perusopetus (JOPO) ja kotiopetus.

Koulutukseltaan Riia on luokanopettaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Hän on aikaisemmin työskennellyt moninaisissa opetuksen ja koulutuksen tehtävissä perusopetuksessa, opettajankoulutuksessa sekä myös ammatillisena erityisopettajana. Sydäntä lähellä ovat myös opetuksen ja koulutuksen kansainväliset haasteet.

Sanna Ryökkynen – Tutkijayliopettaja (tenure track), Hämeen Ammattikorkeakoulu

Sanna Ryökkynen toimii tutkijayliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja HAMK Edu tutkimusyksikössä. Hänellä on myös pitkä kokemus erityisopettajan tehtävistä vaativan erityisen tuen kentältä. Tällä hetkellä Sanna on erityisen kiinnostunut tutkimaan uudelleen ajattelun ja yhteiskunnallisen mielikuvituksen mahdollisuuksia osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistumiseksi niin koulutuksessa, työelämässä kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Torstain esityksessä Sanna avaa kielen oppimisen merkityksellisyyttä osallisuuden avaimena tuoreen aikuisaineiston pohjalta.

Riikka Seppälä - Toivontieltä, Dare to Lead fasilitaattori, työyhteisöjen kouluttaja ja neuropsykiatrinen valmentaja 

Riikka on neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja, Erityisvoimia-yhteisön toinen perustajista sekä Dare to Lead coach. Riikka toimii myös yrittäjänä ja kouluttaa paljon eri alojen ammattilaisia tunnetaitoisesta kohtaamisesta, häpeästä ja mm. neurokirjon tyttöjen ja naisten kohtaamisesta ja tukemisesta.

Riikka puhuu yhteisessä puheenvuorossaan Sakari Majanmaan kanssa toivon merkityksestä toiveikkuuden ylläpitämisessä tämän päivän koulumaailmassa.

Kurt Torsell - johtaja, Opetushallitus

Kurt Torsell on toiminut ruotsinkielisen toiminnan johtajana Opetushallituksessa syksystä 2019 lähtien. Hänen vastuullaan on Opetushallituksen toimialueen ruotsinkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä ruotsinkielisten palvelujen kehittämisestä yhteistyössä viraston muiden yksiköiden kanssa. Tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä vastata valtionavustusprosessista ja valtionavustushankkeiden yhteensovittamisesta. Osaksi hänen työtään kuuluu myös yhteistyö Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

Aikaisemmin Kurt Torsell on toiminut kuntapuolella sivistysjohtajana, rehtorina sekä opettajana.

Anne Vierelä - johtava rehtori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Anne Vierelä toimii valtakunnallisen Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin johtavana rehtorina. Valtakunnallinen toiminta on ohjannut Annen ajattelua myös vapaa-ajalla, ja hän onkin toiminut luottamustehtävissä mm. Suomen Voimisteluliiton puheenjohtajana 2012-2017 sekä Olympiakomitean hallituksen jäsenenä 2016-2020. Viime vuosina hänellä on ollut aktiivinen rooli myös valtakunnallisessa vaativan monialaisen tuen kehittämisessä. Sekä Valterin valtakunnallisuus että luottamustehtävien laaja-alaisuus ovat opettaneet ymmärtämään maantieteellisten alueiden omaleimaisuutta kaikissa ratkaisuissa.

Työura lastentarhaopettajasta kuulovammaisten erityisopettajaksi ja lopulta erityisluokanopettajaksi ja ohjaavaksi opettajaksi on syventänyt asiantuntijuutta päiväkotilapsista perusopetusikäisiin. Anne on tavoitteellisesti pyrkinyt kaikissa tehtävissään mahdollistamaan tukea tarvitsevien lasten ja nuorten koulunkäynnin edellytysten kehittymistä, sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita laajasti eri tasoilla.

Heli Vuorensola - oppilastuen päällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Heli Vuorensolalla on takana pitkä ura sosiaalipalveluissa. Ennen siirtymistä Valteriin Heli työskenteli kehittämistyössä, kansallisen mielenterveysstrategian  parissa. Hän on työskennellyt myös työnohjaajana ja systeemisen työotteen kouluttajana.

Ratkaisukeskeisyys, arvostava työote ja narratiivisuus  ovat teemoja, joita Heli pitää tärkeänä kaikessa kohtaamistyössä.