Sami Itani - työelämäprofessori, Aalto-yliopisto

Sami Itani toimii työelämäprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja perheyrittäjänä. Itani on toiminut operatiivisissa johtotehtävissä ja luottamusjohtotehtävissä useissa eri organisaatioissa yritys-, kansalaisjärjestö- ja säätiökentällä sekä julkaissut kaksi kirjaa johtamisesta. Sami Itani on helsinkiläinen kahden kouluikäisen lapsen isä.

Perttu Eskelinen - koululääkäri, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Pertulla on reilun 10 vuoden ajalta kokemusta psykiatrisesta työstä nuoriso- ja aikuispsykiatrian alueelta. Valterissa hän työskentelee viidettä vuotta.

Pertun vahvuuksia ovat työyhteisöohjaaminen (konsultaatiot haastavissa tilanteissa), vuorovaikutukseen ja sen vaikuttavuuteen liittyvät asiat, sekä erilaiset psykiatriset häiriöt, niiden hoito ja kuntoutus.

Pertulle tärkeitä tulokulmia ovat terveydentilan kokonaisvaltainen, holistinen huomiointi, lapsen ja nuoren identiteettikehitykseen liittyvät ilmiöt sekä aikuisen merkitys lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen mahdollistajana.

Markus Kaakinen - kriminologi, Tampereen yliopisto

Markus Kaakinen toimii yliopistolehtorina Tampereen yliopiston ja yliopistotutkijana Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Hän on tutkinut laajasti nuorten rikoskäyttäytymistä, rikoksia tekeviä ryhmiä ja rikollisuuden ennaltaehkäisyä sekä johtanut useita näihin teemoihin liittyviä tutkimushankkeita.

Kati Kaplin-Sainio - opetusneuvos, Opetushallitus

Kati Kaplin-Sainio työskentelee Opetushallituksessa opetusneuvoksena, ja hänen vastuullaan on erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tukeen liittyvät asiat.

Koulutustaustaltaan Kati on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ja hän on työskennellyt aiemmin erilaisissa erityisopettajan tehtävissä ja asiantuntijatehtävissä pääkaupunkiseudun kunnissa.

Jutta-Riina Karhunen - rehtori, Itäkeskuksen peruskoulu

Jutta-Riina Karhunen on rehtori, jonka sydäntä lähellä on jokaisen oppilaan ja perheen mahdollisuus onnistua tässä yhteiskunnassa. Positiivinen pedagogiikka, vahvuusperustainen kasvatus ja ratkaisukeskeinen työote ohjaa työssä ja elämässä. Oppilaan on peruskoulusta lähtiessä yhtä tärkeä tietää, missä on hyvä, kuin oppiaineiden sisällöt.

Elina Kontu - FT, erityisopettaja, psykoterapeutti

Elina Kontu toimii psykologian professorina Tampereen yliopistossa erikoisalanaan autismikirjo ja kehitysvammapsykologia. Hän on varhaiserityiskasvatuksen dosentti Turun yliopistossa ja tutkimusjohtaja Helsingin yliopistossa. Hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan ovat vaativa monialainen tuki, vuorovaikutus ja oppiminen.

Silja Kosola - nuorisolääkäri, tutkimusjohtaja

Silja Kosola on Pohjoismaiden ensimmäinen nuorisolääketieteen dosentti, ja hän on toiminut 10 vuotta koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärinä Helsingissä ja Espoossa.

Älypuhelinten vaikutukset oppimiseen ja lasten ja nuorten hyvinvointiin ovat teema, joka on kiehtonut Siljaa niin käytännön työn kuin tutkimuksenkin näkökulmasta.

Ilona Lepistö - ohjaava kuntouttaja, sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, MAPA© kouluttaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Ilonalla on yli 15 vuoden työkokemus lastenpsykiatrisesta ja lastenneurologisesta hoitotyöstä sekä verkostotyöstä, niin lasten kuin nuorten parissa.

Ilonan työhön Valterissa kuuluvat neuropsykiatristen asiakkaiden valmennukset tukikeskustelut ja ohjaukset, verkostoyhteistyö, kouluttaminen, ohjauskäynnit sekä konsultointi.

Janne Lindstedt - kielellisen tuen opettaja, Etelä-Hervannan koulu

Janne Lindstedt on kielellisen tuen opettaja Tampereelta. Hän on toiminut kietu-opettajana kuuden vuoden ajan. Lindstedt on osallistunut kietu-opetuksen kehittämiseen eri hankkeissa; hän on ollut kirjoittamassa muun muassa Kietu-opetuksen käsikirjaa (2022) Tampereen kaupungille.

Riina Niutanen - ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Vuodet 2017-2020 Riina Niutanen työskenteli Eurooppa-koulussa Brysselissä. Riina omaa kattavan  kenttäkokemuksen erityisluokanopettajan, varhaiskasvatuksenopettajan ja luokanopettajan töistä ja hänen vahvoja osaamisalueitaan ovat mm. varhaiskasvatus ja esiopetus, vuorovaikutus ja kieli, monikielisyys ja -kulttuurisuus, toimintakulttuuri ja sen kehittäminen sekä yhdenvertaisuus.

Iines Palmu (KM) - kehittämiskoordinaattori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Iines Palmu toimii kehittämiskoordinaattorina Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja väittelee Jyväskylän yliopistosta tammikuussa 2024.

Iineksellä on monipuolista kokemusta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta ja kehittämistyöstä aina esiopetuksesta toiselle asteelle.

Hän nauttii tutkimustiedon ja käytännön kehittämisen yhdistämisestä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina hänellä ovat päällekkäistyvät käyttäytymisen, motivaation ja oppimisen haasteet sekä vaikuttava opetushenkilöstön täydennyskoulutus.