OTF2017 avasi alan ajankohtaisia aiheita ja kehitystä tarinan keinoin

Oppimisen Tuen Foorumi, 20. – 21.4.2017, suunniteltiin yhteiseksi keskustelu- ja verkostoitumistapahtumaksi, jossa esitellään alan uusinta tietoa ja meneillään olevia kehittämishankkeita. Tapahtuma toteutettiin Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Opetushallituksen yhteistyönä.

Tavoitteena oli rakentaa tapahtuma tunnelma ja tarina edellä. Esiintyjät valittiin niin hyvin kuin osattiin täydentämään toisiaan. Osallistujien iloisia kasvoja katsoessa ja tunnelmia kysyttäessä taisimme tunnelman luonnissa onnistua. Palautteen perusteella enemmän kuin yhdeksän kymmenestä osallistujasta tulisi uudelleen vastaavaan tapahtumaan!

Niille, jotka eivät tällä kertaa päässeet mukaan tapahtumaan, olemme keränneet alle yhteenvedon. Puhujien ja pitchaus-esitysten materiaalit löydät otf2017.fi –sivustolta.

Opetusneuvos Jussi Pihkala Opetus- ja kulttuuriministeriöstä toi terveiset vaativan erityisen tuen työryhmän kehittämisideoista ja sieltä nousi esille erityiskasvatuksen ympärillä toimivien organisaatioiden yhteistyön syventäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi entistä tiiviimmän yhteistoiminnan suunnittelemista Valterin sekä yliopistojen erityispedagogiikan laitosten, sairaala- ja laitoskoulujen ja koulukotien kesken sekä alueellisten ohjaus- ja palveluverkostojen luomista koko valtakuntaan.

Maria Kaisa Aula LAPE-muutosohjelman puheenjohtajana puhui entistä toimivamman yhteistyön tarpeesta lasten, nuorten ja perheiden palveluita suunniteltaessa. Palvelut täytyy saada pois siiloista ja entistä lähemmäs lapsiperheiden arkea esimerkiksi lähityöntekijöiden voimin, sillä hyvinvoivassa Suomessakin lasten ja nuorten eriarvoiset lähtökohdat ovat valitettavan yleinen este hyvälle kasvulle. Valterin rooli LAPE-työssä näyttäytyy vahvasti alueellisissa kehittämisverkostoissa sekä viidessä vaativimman erityisen tuen palvelukeskuksessa.

Professori Eero Ropo Tampereen yliopistosta kertoi mielenkiintoisesti opetuksen narratiiveista ja tarinoista, joita kerromme itsellemme itsestämme. Ihmisen ymmärrys narratiiveista on samalla uskomus siitä, keitä olemme ja mihin pystymme. Anna-Mari Laulumaa, tapahtuman draamallinen juontaja löysi opettajan rooliin liittyen Eeron esityksestä mieleenpainuvia merkityksiä, joiden osuvuutta ihastelimme myös tapahtuman tauoilla.

OTF2017 pitchaukset antoivat arjen konkreettisille innovaatioille paikan esitellä ideoitaan ja ajatuksiaan tapahtuman tauoilla. Pitchaukset myös tallennettiin, näin kaikki pääsevät katsomaan tapahtumasivuston kautta vielä nekin esitykset, joihin ei paikan päällä ehtinyt mukaan. Pitchauslavalle olisi tullut enemmänkin esittelijöitä, mutta taukojen rajallisuus esti kaikkien ottamisen mukaan. Tapahtuman tauoilla kävijöillä oli mahdollisuus tutustua myös näytteilleasettajien osastoon, josta löytyi monipuolinen kattaus eri toimijoiden osastoja.

Perjantaina saimme kuulla opetusneuvos Pirjo Koivulan puheenvuorossa katsauksen menneeseen ja tulevaisuuden haasteisiin. Pirjo painotti edelleen sitä, että inklusiivisen, kaikille yhteisen koulun kehityksen on jatkuttava ja sitä on aktiivisesti edistettävä kaikin keinoin. Tehostetun tuen käyttöönotto on sujunut määrällisesti hyvin ja vähentänyt samalla erityisen tuen tarvetta, mutta inkluusion toteutustavat ja tehokkuus ovat vielä kehittämisen tarpeessa. Erot koulujen ja kuntien kyvyssä tuottaa inklusiivista monialaista tukea vaihtelevat valtavasti. Inkluusio ei saa tarkoittaa samaa kuin tukiresurssien vähentäminen, Koivula korosti.

Väitöskirjatutkija Kaisa Vuorinen Helsingin yliopistosta kertoi meille positiivisesta pedagogiikasta ja siitä, miten tärkeää meidän ammattilaisten on nähdä hyvä lapsesta ja nuoresta. Vuorinen neuvoi osallistujia asentamaan itsensä taajuudelle, jossa huomaavat hyvät asiat ja hyödyntävät arjen mikrohetket, joissa voi napata lapsen hyvänteossa. Vuorisen käsitteistössä esiintyy oman tarinan muodostaminen, josta torstaina meille luennoi Eero Ropo.

Toinen nuori tutkija, Tuomo Virtanen Jyväskylän yliopistosta kertoi kouluun kiinnittymisen prosesseista. Tutkimus osoittaa, että kiinnittyminen voi tapahtua toimimisen, tunnesiteen tai ajattelun kautta (Hands on, Heart on, Head on). Toimintaan mukaan saaminen on näiden toisiaan tukevien prosessien alkupiste, josta saadaan voimaa kokonaisvaltaiseen kiinnittymiseen kouluun, ryhmään ja opettajiin. Keskeisin toimenpide Virtasen mukaan on korkealuokkainen vuorovaikutus luokkatyöskentelyssä.

Ennen päivien päätöstä Valterin johtava rehtori Anne Vierelä veti päivien aikana kuultuja asioita vielä kerran yhteen ja täsmensi Valterin roolia oppimisen ja kasvun tuen palvelukentällä. Vierelä esitteli myös työpajoissa tuotetut tavoitelauseet, joita voimme hyödyntää jo nyt erilaisissa tapahtumissa.

Toimittaja Arman Alizad piti tapahtuman päätösluennon. Esitys oli kaunis ja koskettava sekä hyvin koko tapahtuman tarinaa täydentävä. Ajatus elämäntarinasta ja itseen liittyvien uskomusten voimasta ruumiillistui Alizadin omassa elämäntarinassa. Vaikka muiden uskomukset ihmisestä olisivat huonoja, oma vahva usko luo uskallusta tavoitella unelmia ja onnistua. Kasvattajien tehtävänä on tukea lapsen uskoa itseen.

OTF2017 tapahtuman järjestelyistä vastasi pieni ja tehokas ydintiimi, jota kasvatettiin itse tapahtumassa erinomaisilla ja vieraat iloisesti vastaanottavilla  ’valteriduunareilla’, joiden tärkeänä tehtävänä oli saada käytännön järjestelyt toimimaan aina naulakoista pitchauslavan tekniikkaan saakka.

Nyt OTF-huilaa hetken. OTF toteutetaan tulevaisuudessa uudestaan, joko vuoden päästä tai kahden, ehkä Tampereella tai jossain muualla, ehkä kansallisena tai kansainvälistä väriä saaneena?

Lisää OTF2017- tapahtumasta ja luentomateriaalit: otf2017.fi

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje