Oppimisen Tuen Foorumissa myös All Aboard!

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on toiminut koordinaattorina kolmevuotisessa kansainvälisessä Erasmus + KA2 –kumppanuushankkeessa. Hanke syntyi tarpeesta jakaa kokemuksia ja löytää uusia joustavia käytänteitä kouluihin inkluusion tueksi. Samalla tutustuimme muiden Euroopan maiden koulutusjärjestelmiin vertailemalla ja vaihtamalla hyviä käytäntöjä sekä työskentelemällä yhteisen aiheen parissa.

Hanke sai nimen ”All Aboard – Innovative actions and products to strengthen the competence of national expertise centers supporting inclusive education for pupils and students with special educational needs”. Kumppaneiksi saimme oppimis- ja ohjauskeskukset GO! Belgiasta, National Star College Englannista ja Statped Norjasta. Kaikkien keskusten tehtävänä on tukea monimuotoisesti inklusiivista koulunkäyntiä.

Hankkeen parhaat käytännöt

All Aboard -hanke alkoi syyskuussa 2016 ja se päättyy huhtikuussa 2019. Hanke käynnistyi partnerimaihin tehdyillä job shadowing -vierailuilla, joilla seurasimme inklusiivisen opetuksen käytänteitä eri maissa. Näiden vierailujen ja niiden yhteydessä käytyjen keskustelujen pohjalta työstimme yhdessä hyviä käytänteitä inklusiivisen opetuksen tueksi.

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutimme kussakin maassa webinaareja liittyen inklusiiviseen opetukseen. Koko hankkeen lopputuotoksena valmistelimme aiheeseen liittyvän täydennyskoulutusmoduulin. Tuon täydennyskoulutuksen pilotointi oli lokakuussa 2018 Brysselissä ja siitä saatu palaute oli erinomaista. Eri maiden näkökulmat inkluusion tukemiseen innostivat osallistujat aktiiviseen keskusteluun ja omien kokeilujen käynnistämiseen.

Kansainvälisyys kannattaa

All Aboard – kuten muutkin kansainväliset hankkeet, joihin Valteri on osallistunut – on opettanut meille paljon. Keskustelut partnereidemme kanssa ovat olleet antoisia. Yhdessä olemme pohtineet inklusiivisen opetuksen mahdollisuuksia. Olemme miettineet, mitä se vaatii eri toimijoilta ja miten erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeet erilaisissa toimintakulttuureissa pystytään ottamaan huomioon.

Suomen käytänteistä partnereitamme ovat erityisesti kiinnostaneet inklusiivisen toimintakulttuurin johtamiseen ja yhteisopettajuuteen liittyvät ratkaisut. Tämän kevään aikana osana hankettamme kukin partneriorganisaatio järjestää omassa maassaan kansallisen seminaarin inklusiivisesta opetuksesta.

All Aboard -hanke päättyy Tampere-talossa perjantaina 26.4. järjestettävään kansainväliseen seminaariin, joka on osallistujille maksuton. Torstaina 25.4. olemme mukana myös Valterin ja Opetushallituksen järjestämän Oppimisen Tuen Foorumin kansainvälisissä teemasessioissa.

Lisätietoja All Aboard -hankkeesta ja sen kansainvälisestä loppuseminaarista: kristiina.pitkanen@valteri.fi

All Aboard –hankkeella on omat kotisivut. Sinne olemme koonneet hankkeessa tuotettuja materiaaleja hyvistä käytänteistä. Sivu täydentyy vielä loppukevään aikana. Toivottavasti sieltä löytyy vinkkejä ja ideoita muillekin!

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje