Oppilashuoltolaki uudistui – uudistetaanko käytännötkin?

Luokkahuoneessa kuhisee. Oppilaat pohtivat luokan yhteishenkeä ja ilmapiiriä. He kirjaavat, mitkä asiat koulussa edistävät ja estävät oppimista ja hyvää mieltä. Iltapäivällä oppilaspari purjehtii rehtorin kansliaan iltapäivämehulle kertomaan luokkansa näkemyksiä ja kehittämisideoita.  Keskustelun myötä oppilaat ja rehtori valitsevat yhden huolenaiheen ja kehittämisidean, jotka viedään yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tietoon ja toimeenpantavaksi. Oppilaiden osallisuudesta on tullut yhteisöllisen oppilashuoltotyön toimijuutta! Vai onko?

Uudistuksen kompastuskiviä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistui elokuussa 2014. Lain myötä koulujen oppilashuoltoryhmien tehtäväksi tuli yhteisöllisen, ennaltaehkäisevän oppilashuoltotyön kehittäminen: kouluyhteisön ja -ympäristön terveyden ja hyvinvoinnin, turvallisuuden ja esteettömyyden sekä kodin ja koulun yhteistyön edistäminen.

Kunnissa on tavattu normistoa, perustettu ryhmiä ja kirjattu suunnitelmia. Opetushallitus ja THL ovat tuottaneet oppaita, järjestäneet koulutuksia ja vastailleet kysymyksiin. Aluehallintovirastojen juristit ovat selventäneet ja selittäneet. Kaikesta huolimatta lain toteuttamisessa laahaa vanhoja käytänteitä ja tiedon siirron käytänteet tuntuivat mutkistuneen entisestään.

Selvitys lain toimeenpanosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti kesällä 2018 eduskunnalle selvityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta. Selvityksen perusteella koulut ovat omaksuneet ja ottaneet lain velvoittamat toimintatavat vaihtelevasti käyttöön.

Opiskeluhuoltoryhmien organisoimisessa ja tehtävissä ovat puurot ja vellit valitettavan sekaisin. Oppilaiden ja huoltajien edustus on yhteisöllisessä työssä edelleen harvinaista ja lisäksi ryhmässä puidaan yksittäisiä oppilaita koskevia asioita. Entä pystyykö oppilashuoltoryhmä suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan koulun hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, jos se kokoontuu neljä kertaa lukuvuodessa?

Valteri järjestää nettikahvilan 4.12. ennaltaehkäisevästä oppilashuoltotyöstä. Nettikahvilassa ideoidaan yhdessä, miten oppilashuoltotyön kurssi käännetään korjaavasta ennaltaehkäisevään. Visioimme myös, millä toimenpiteillä oppilashuoltotyöstä rakennetaan muutosten myllerryksessä monialaisen yhteistyön tehoyksikkö. Ilmoittaudu mukaan!

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje