Onko myös kehitysvammaisella oppilaalla oikeus jokapäiväiseen opetukseen?

Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän työskentelyn yhteydessä tuli ilmi hälyttäviä tapauksia, joissa kehitysvammaiselta oppilaalta oli evätty oikeus osallistua perusopetukseen jopa kuukausiksi lukuvuoden aikana mm. oppilaan siirtyessä tutkimus- tai kuntoutusjaksolle toiseen kuntaan. Joskus oppilaan koulupäivä oli lyhennetty kahteen tuntiin. Joskus taas lääkäri oli kirjoittanut todistuksen, jossa todettiin, ettei oppilas ole koulukuntoinen. Erään oppilaan äidin mukaan koulu-, sosiaali- ja terveystoimi hoitavat kukin omaa työtään, kukaan ei koordinoi ja kaikki toimenpiteet ovat tulleet liian myöhään.

Erityisen tuen toteutumista kartoitettiin tutkimuksellisesti kansallisessa VETURI-hankkeessa. Kartoituksien tuloksina selvisi muun muassa, että ryhmissä, joissa oppilailla oli syvä tai vaikea kehitysvamma, opettajilta puuttui usein muodollinen kelpoisuus. Oppilaat opiskelivat pääasiassa omissa ryhmissään melko perinteisin menetelmin. Opetussuunnitelman perusteet ohjasivat vähiten näiden ryhmien opetusta. Huolestuttavaa oli oppilaanohjauksen vähäisyys ryhmissä, joissa oppilailla oli kehitysvamma tai autismiskirjoa.

VIP-verkostossa edistetään myös kehitysvammaisten oppilaiden asioita

VIP-verkoston  käynnistäminen keväällä 2018 viidellä alueella perustuu yllä mainittuun kehittämisryhmän loppuraporttiin. Verkosto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa ja paneutuu vaativan erityisen tuen palveluiden kehittämiseen ja tehostamiseen sekä moniammatillisen osaamisen syventämiseen. Tavoitteena on vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa.

Perusopetuslain mukaan: ”Oppilaalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä”.  Tämä oikeus on voimassa jokaisena koulupäivänä ja koskee kaikkia oppilaita, myös vaativaa erityistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia oppilaita. Sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä olisi kehitettävä niin, että saadaan yhteiset linjaukset arvioitaessa ja päätettäessä opetuksesta ja tukitoimista. Tämän jälkeen voidaan sopia työn- ja vastuunjaosta. On myös eettisesti oikein huolehtia erityisen hyvin niistä, jotka eivät siihen itse pysty.

VIP-verkoston syksy 2018 käynnistyy aluetapaamisilla. Viime keväänä aloitettu vaativan erityisen tuen kehittämistoiminta jatkuu aktiivisena. Verkoston ensimmäinen tilaisuus on TYKS-alueella Porissa 13.9. Lue lisää VIP-verkoston toiminnasta ja aluetapahtumista VIP-verkoston omilta kotisivuilta. 

Elokuusta 2018 lähtien sivuillamme on julkaistu tietyin väliajoin myös kumppaniemme ja eri alan asiantuntijoiden blogeja vierasblogeina. Tämä blogi kuuluu vierasblogi-sarjaamme.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *