Miten tuen autismikirjon oppilasta?

Itseohjautuvuuden vaatimus ja avoimet oppimisympäristöt sekä puutteelliset tukitoimet lisäävät autismikirjon oppilaan stressitasoa, minkä takia heillä voi olla vaikeuksia keskittyä ja osallistua opetukseen. Koulussa melu, runsaat näköärsykkeet, struktuurin puute, vaihtuvat ja suuret opetusryhmät sekä ennakoimattomat siirtymät kuormittavat autismikirjon oppilaita. Korkea ja pitkään jatkuva kuormitus altistaa oppilaita mielenterveyden ongelmille. Pahimmillaan tästä seuraa kouluakäymättömyyttä, joka johtuu oppimisympäristön epätarkoituksenmukaisuudesta.

Autismiystävällinen oppimisympäristö ennakoi ja huomioi aistit

Autismikirjon oppilaalle parasta tukea on luoda autismiystävällinen oppimisympäristö. Jokainen autismikirjolainen eikä vain kouluikäiset,  tarvitsee autismiystävällisen ympäristön siellä missä elää, opiskelee tai käy töissä.

Autismiystävällisen oppimisympäristön tulisi olla ensinnäkin selkeä ja ennakoitava. Autismikirjon oppilaalle struktuureilla, kalentereilla, kirjallisilla ja kuvallisilla ohjeilla, sopimuksilla, säännöillä, palkkiotaulukoilla on valtavan suuri merkitys.

Oppimisympäristön tulee myös olla aistiystävällinen. Sekä näköärsykkeiden että äänten määrä tulee olla rajattu (esim. kokolattiamatto, huonekalujen alla huopatarrat jne.). Hajuja (esim. hajusteet tai uudet huonekalut) ja ennakoimatonta koskettamista (esim. töniminen tai ahtaassa tilassa liikkuminen) tulee myöskin karsia. Aistiystävällinen ympäristö on miellyttävä ympäristö myös monelle muulle oppilaalle.

”Hyvä fiilis” vaikuttaa oppimiseen

Autismiystävällinen oppimisympäristö on myös sosiaalisesti turvallinen ympäristö, joka mahdollistaa riittävän tuen sosiaalisiin tilanteisiin. Osalle autismikirjolaisista se voi tarkoittaa tukea ja ohjausta parityöskentelyyn, ryhmätyöskentelyyn tai kaverisuhteisiin. Jollekin se voi tarkoittaa pienessä ryhmässä opiskelua. Sosiaaliset taidot kehittyvät vain olemalla sosiaalisissa tilanteissa vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Opetussuunnitelman mukaisesti koulussa opetetaan sosiaalisia ja tunnetaitoja koko luokalle. Osa oppilaista tarvitsee sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoitteluun kuitenkin enemmän tukea. Näitä voidaan harjoitella ryhmämuotoisesti (esim. 6 oppilaan sosiaalisten taitojen ryhmä) tai kahdestaan aikuisen kanssa ohjatusti.

Autismiystävällisessä opetuksessa tärkeintä on keskittyä vahvuuksiin ja nähdä kaikki hyvä. Nähdä lahjakkuus, taito ja persoona. Autismiystävällisen opetuksen ja oppimisympäristön olennainen osa on huolehtia siitä, että autismikirjon oppilas kokee kuuluvansa osaksi ryhmää. Mielen hyvinvointiin keskittyminen on keskeinen osa koulunkäyntiä. Mitkä asiat tuottavat oppilaalle mielihyvää? Tietääkö opettaja, ohjaaja tai avustaja, mitkä asiat tuottavat mielen hyvinvointia tälle oppilaalle? Kun on hyvä fiilis, myös opetus ja muut asiat sujuvat joustavammin ja helpommin.

Rutiinit tuovat turvaa korona-aikana

Osalle autismikirjon ihmisistä koronan aiheuttama epävarmuus on ollut sietämätöntä. Maailma on muuttunut entistä hämmentäväksi ja stressaavaksi. Ennakoiminen on muuttunut vaikeammaksi, koska muutoksia asioissa tapahtuu koko ajan. Keskeistä on hyvän mielen ja rentoutumisen taidon lisääminen stressaantuneelle oppilaalle. Hän tarvitsee uusia rutiineja, joista voi hakea tuttuutta ja turvaa, sekä turvallisia aikuisia, jotka pystyvät pitämään näitä rutiineja yllä.

Autismiystävällinen oppimisympäristö on mahdollista luoda kaikkialle. Tahto ja asenne ratkaisevat.

Lue lisää

  • Marraskuussa 2020 Autismiliitto teki lausunnon Opetus- ja kulttuuriministeriöön: Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia valmistelevan työryhmän asiantuntijakuulemiseen.

Autismiliiton järjestämät Autismin talvipäivät pidetään tänä vuonna verkossa 5 – 6.2.2021 ja päivien teema on Oppia läpi elämän, jossa aiheina on mm. kuinka tuen autismikirjon oppilasta ja autismikirjon henkilöiden hyvinvointi. Valterilla on virtuaalinen näyttelypöytä tapahtumassa. Tervetuloa keskustelemaan ja tapaamaan meitä!

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Yksi kommentti artikkelissa “Miten tuen autismikirjon oppilasta?

  1. Törmäsin ensimmäisen kerran termiin ”sosiaalisesti turvallinen ympäristö”.
    Asia, jota ei keskivertokoulussa osata ottaa huomioon, mutta joka on äärimmäisen tärkeä, jotta kirjon lapset voisivat voida hyvin koulussakin. Jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus turvalliseen oppiympäristöön. Kiitos kirjoituksesta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *