Minä kerron – Valteri-koululaiset tutustuivat erilaisiin kommunikointikeinoihin

Tarinapajassa oppilaat keksivät oman tarinan kuvallisten valintamerkkien avulla. Pajaa vetämässä Olja Värtö ja Johanna Lappi.

Valteri-koulu Ruskiksessa on usein Puhevammaisten viikkoa vietetty yhdessä lähikoulujen oppilaiden kanssa. Koulujen lapset ja nuoret ovat yhden päivän aikana päässeet tutustumaan ja kokeilemaan heille uusia kommunikointikeinoja ja apuvälineitä. Esittelijöinä ovat olleet välineitä käyttävät Valteri-koulun oppilaat.

Tänä vuonna tapahtuma toteutettiin keskiviikkona 6.10. oman koulun oppilaiden kesken. Sitä siivitti Puhevammaisten viikon teema Minä kerron. Tapahtumassa haluttiin antaa kaikille oppilaille kokemus oman äänen esiin saamisesta apuvälineen avulla. Näin myös puhuvat oppilaat saivat kokemuksen eri kommunikointikeinojen käytöstä.

– Käytämme koulussa mm. tietokonepohjaisia kommunikointiohjelmia, kommunikointikansioita, kuvia, puhelaitteita, viittomia, kirjoitusta sekä eleitä ja ilmeitä. Tietokonepohjaisia kommunikointiohjelmia voi käyttää katseella tai koskettamalla. Oikeastaan pyrkimys on käyttää kaikkia keinoja, jotka voivat tukea tai korvata puhetta ja auttavat osallistumaan yhteiseen toimintaan, kertoo AAC-ohjaaja Olja Värtö. Hän näkee merkittävänä, että koulun ammattilaiset yleensä ottaen ovat kiinnostuneita oppilaan tavasta kommunikoida ja valmiita ottamaan selvää, mitä kommunikointikeinoa oppilas käyttää ja miten.

– Haaste on, miten mahdollistetaan oppilaan kuulluksi tuleminen pitkin päivää kaikissa arjen ja opetuksen tilanteissa. Eri tilanteissa voi olla käytössä eri keino. Käytössä olevien AAC-keinojen monipuolisuus tulee parhaiten tutuksi AAC-perehdytyksessä, jolloin työntekijä rohkaistuu kokeilemaan niitä oppilaan kouluarjessa, sanoo Värtö.

–  Kaikista palkitsevinta on nähdä, kuinka oppilas pystyy osallistumaan yhteiseen toimintaan muiden lasten ja nuorten kanssa ja tulee ymmärretyksi, summaa Värtö.

Päivän tapahtumaan puheterapeutit ja AAC-ohjaajat olivat suunnitelleet Tarinapajan, Aliaksen, Arvaa biisi ja Kysy&vastaa -kommunikointipisteet. Niissä kaikissa oppilaat pääsivät yhdessä ryhmän mukana vastaamaan kysymyksiin, rakentamaan lauseita ja lauluja. Oppilaistakin päivä oli kiinnostava ja aivan parhaimpina pidettiin Aliasta eli sanaselityspeliä ja Arvaa biisiä ,joissa ”pääsi käyttämään kosketusnäyttöä” ja ”keksimään Ratikka-laulun”.

Puhevammaisten viikkoa vietetään 4.-10.10.2021 teemalla ”Minä kerron”. Suomessa on noin 65 000 ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai puhe on hyvin epäselvää. Puhevammaisten viikko tuo esiin tietoa, puhevammaisten omaa ääntä, tarinoita ja onnistuneita apuvälineratkaisuja, joiden avulla puhevammaiset ihmiset voivat osallistua yhteiskunnan normaaliin toimintaan. Puhevammaisten viikkoa koordinoi Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki. Lue lisää ja katso viikon tapahtumat Puhevammaisten viikon kotisivuilta.

Kaisa Leinosen vetämässä Aliaksessa selittäjä antoi vihjeitä ja kuulijat vastasivat kuvatauluista tietokoneella olevien kuvien avulla.
Puhelaite auttaa oppilasta osallistumaan antamalla hänelle äänen.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje