Matkaamme kohti Kaikkien koulu -toimintakulttuuria

Edvin Laineen koulurakennukset
Edvin Laineen koulu toimii kaupungin ydinkeskustassa paikalla, jossa koulua on pidetty jo yli 140 vuotta.

Iisalmi on pohjoissavolainen poikkeuksellisen elinvoimainen 22 000 asukkaan pikkukaupunki, joka on saanut valtakunnallisestikin huomiota perusopetuksen resursseistaan. Kun muualla puhutaan perusopetuksen säästöistä, on Iisalmessa huolehdittu siitä, että oppilaat saavat opiskella sopivan kokoisissa ryhmissä pätevien opettajien ja koulunkäynninohjaajien ohjauksessa. Oppimateriaaleihin on satsattu ja uusia kouluja rakennettu.

Erityis- ja yleisopetus sulautuneet yhteen

Edvin Laineen koulu toimii Iisalmen kaupungin ydinkeskustassa. Koulussa opiskelee tänä lukuvuonna 275 oppilasta, joista 51:llä on erityisen tuen päätös. Opettajia on 20 ja heistä seitsemän on erityisopettajia. Koulunkäynninohjaajia on 17.

Kaikkien koulu -toimintakulttuuri on syntynyt edeten pienin, mutta määrätietoisin askelin. Erityis- ja yleisopetus on sulautunut pikkuhiljaa yhteen ja tänä päivänä opetamme kaikkia lapsia yhdessä. Vuosien aikana olemme siirtäneet Edvin Laineen kouluun keskitettyä erityisopetuksen resurssia, kuten erityisopettajia ja koulunkäynninohjaajia. Nämä tukevat lähikouluissa koko kaupungin lasten oppimista ja koulunkäyntiä. Miltei kaikki ensimmäiselle luokalle menevät iisalmelaiset oppilaat voivat aloittaa koulunsa omissa lähikouluissaan joustavassa esi- ja alkuopetuksessa.

Yhteisopettajuus voimaannuttaa

Viimeisimpänä muutimme Edvin Laineen koulun vaikeavammaisten toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden opetuksen niin, että he saavat olla ja toimia yhdessä muiden ikätovereidensa kanssa. Erillistä toiminta-alueittain opiskelevaa vaikeavammaisten oppilaiden pienryhmää meillä ei enää ole, vaan oppilaiden opetus on järjestetty yhdessä muiden oppilaiden kanssa. Onnistumisen on taannut se, että resursseista on pidetty huolta eikä niitä ole vähennetty muutoksessa.

Kokemukset yhdessä opettamisesta ja yhdessä oppimisesta ovat olleet voimaannuttavat ja myönteiset. 35 vuotta luokanopettajana työskennellyt miesopettaja kertoi keväällä eläkkeelle jäädessään, että hän on saanut kokea työuransa parhaimmat ja mielekkäimmät vuodet opettaessaan yhdessä erityisluokanopettajan sekä kolmen koulunkäynninohjaajan kanssa 29 oppilaan 5. – 9. -yhdysluokkaa. Luokassa opiskeli 22 yleisopetuksen oppilaan rinnalla seitsemän erityisen tuen oppilasta, joista neljä oppilasta oli vaikeavammaista toiminta-alueittain opiskelevaa.

Eikä yhteisopettajuus vaadi aina välttämättä modernia, uutta arkkitehtuuria. Yli 80-vuotiaassa koulurakennuksessa perinteisen ison luokkatilan läheisyydessä on käytössä lisäksi jakotiloja, joissa on pienryhmä- ja yksilötyöskentelyn mahdollisuus aina tarvittaessa.

Lapset oppivat toisiltaan

Suurin ero perinteiseen erityisluokkaopetukseen verrattuna on se, että lapset saavat vertaisoppimisen tuen.  Heterogeeninen ryhmä tarjoaa monipuolisen mallioppimisen mahdollisuuden ja se näkyy erityisesti vuorovaikutustaitojen kehityksessä. Kaveritaidot pääsevät kehittymään paremmin, kun ryhmästä enemmistö on yhteistyötaidoiltaan vahvoja oppilaita.

Kommunikointimenelmien käyttö tulee luontevasti osaksi arkea myös vertaisvaikutuksessa samanikäisten kanssa eikä aina opettajajohtoisesti. Vertaistuen kautta oppilas oppii paremmin kuin suoraan opettajan kautta.

Myös oppimistulokset ovat yhteisryhmissä olleet parempia niin erityisen tuen kuin yleisopetuksen oppilailla. Luokan aikuisilla on enemmän aikaa oppilaiden yksilölliseen ohjaukseen. Riemun hetkiä on koettu myös siitä, että herkästi kotiin jäävä oppilas koki onnistumisen tunnetta ja kouluuntulonsa merkityksellisemmäksi, kun hän saa päivittäin auttaa kehitysvammaista luokkakaveriaan. Poissaolot vähenivät.

Inklusiivinen koulu on kaikkien lasten koulu. Lapset oppivat toisiltaan. Meidän aikuisten on huolehdittava siitä, että me annamme kaikille lapsille siihen mahdollisuuden.

Julkaisemme sivuillamme  tietyin väliajoin myös kumppaniemme ja eri alan asiantuntijoiden blogeja vierasblogeina.  Näiden tavoite on olla innovatiivisia, ajatuksia herättäviä, kullanarvoisia käytännön vinkkejä antavia ja uutta suuntaa luotaavia kirjoituksia. Tämä blogi kuuluu vierasblogi-sarjaamme.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje