Kehittämisryhmä: Vaativaa erityistä tukea tarvitseville mahdollisuus joustaviin opintoihin ja jatkuvaan oppimiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.5.2019 12.37
Uutinen

Ammatillisen koulutuksen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuspolkuja ja mahdollisuuksia selvittäneen kehittämisryhmän mukaan tarvitaan yhteisiä toimintamalleja muun muassa opintojen nivelvaiheiden toimivuuteen, ohjaukseen eri siirtymävaiheissa sekä urasuunnitteluun. Myös vaativaa erityistä tukea tarvitsevien mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen tulee parantaa.

Ammatillinen koulutus on nykymuodossaan joustava ja mahdollistaa erilaisia opintopolkuja. Kehittämisryhmän mukaan opintojen joustavuutta pitäisi kuitenkin hyödyntää nykyistä paremmin sekä tehdä opiskelijan osaaminen näkyväksi myös silloin, kun hän ei saavuta tutkinnon tai tutkinnon osan mukaista osaamista. Myös valmentavien koulutusten toteutusmalleja on tarpeen kehittää siten, että niissä voidaan hyödyntää joustavasti tutkinnon osia ja tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeisiin.

Kehittämisryhmä ehdottaa, että vaativaa erityistä tukea järjestävät koulutuksen järjestäjät tehostavat yhteistyötä perusopetuksen nivelvaiheen toimijoiden kanssa ja kehittävät yhteistyössä alueellisia toimintatapoja opiskelijoiden ohjaukseen toisen asteen opintoihin. Lisäksi työryhmä esittää, että koulutusta suunnataan myös jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Työryhmän mukaan toimintamalleja ja alueellisia verkostoja tulee kehittää opiskelijoiden tukitarpeiden koodinointiin. Lisäksi moniammatillista opiskelukyvyn arviointia, tuki- ja kuntoutusmuotoja sekä työllistymistä tukevia toimia tulee kehittää. Opettajien ja muun opetushenkilöstön osaamista tulee kehittää sekä lisätä tutkimustietoa opiskelijoista ja heidän opintopoluistaan. Kehittämisryhmä ehdottaa, että vaativaa erityistä tukea järjestävät koulutuksen järjestäjät kehittävät toimintamalleja vaativan erityisen tuen opiskelijoiden urasuunnittelun tueksi.

Ammatillisen koulutuksen vaativaan erityiseen tukeen ovat oikeutettuja opiskelijat, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. Opiskelijoiden tarpeet edellyttävät yksilöllisten opintopolkujen rakentamista, yksilöllisiä pedagogisia ratkaisuja sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. 1.1.2018 voimaan tullut ammatillisen koulutuksen laki luo yhtenäiset puitteet kaikkien opiskelijoiden koulutuksen järjestämiseen yhdenvertaisesti. Hyväksyessään ammatillisen koulutuksen lain, eduskunta edellytti, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee selvityksen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuspolkujen eheydestä ja koulutusmahdollisuuksista.

Kehittämisryhmän loppuraportti: Ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän ehdotukset

Lisätietoja:

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje