Iloon yli esteiden -ideapankki avattu

Iloon yli esteiden –hanke jalkautui kouluihin osana Liikkuva koulu –ohjelmaa vuonna 2018. Hankkeen tavoitteena oli lisätä jokaisen oppilaan, unohtamatta erityisen tuen tarpeessa olevia koululaisia, mahdollisuutta osallistua koulupäivän aikana tapahtuviin liikunnallisiin hetkiin, mm. liikuntatunneille, toiminnalliseen opetukseen ja välitunneille.  Hankkeen toteuttajana toimi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja rahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän yliopisto sekä Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry.

Hankkeen toteutuksen aikana mukana olevilla kouluilla järjestettiin koulujen tarpeisiin räätälöityjä liikunnallisia tapahtumia. Tapahtumien tarkoituksena oli lisätä vinkkejä liikunnallisiin hetkiin tavallisten koulupäivien aikana. Lisäksi tapahtumapäiviä johti ohjenuora, jonka mukaan kaikki oppilaat saivat mahdollisuuden osallistua ja kokea liikunnan riemua.

Näiden tapahtumapäivien aikana saaduista hyvistä käytänteistä ja vinkeistä on kerätty ideapankki, joka on kaikkien nähtävillä Valterin kotisivuilla. Ideapankin päivitys jatkuu meneillään olevalla hankekaudella.

Hanke sai jatkoa vuodelle 2019. Hankkeessa mukana olo tarjoaa koulujen henkilökunnalle koulutusta osallistumisen mahdollisuuksista ja koko koulun väelle yhteistyössä suunnitellun tapahtumapäivän syksyllä 2019. Tänä vuonna hankkeessa mukana olo mahdollistaa mm. Peer Tutoring eli vertaisoppimismalliin tutustumisen.

 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje