Iloon yli esteiden -hanke sai Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinnon

Kuntoutuspäällikkö Mari Jokitalo-Trebs vastaanotti Yhdenvertaisuuspalkinnon.
Kuntoutuspäällikkö Mari Jokitalo-Trebs vastaanotti Yhdenvertaisuuspalkinnon. Kuva: Noora Moilanen

Valterin Iloon yli esteiden -hanke sai keskiviikkona 16.12.2020 merkittävän tunnustuksen, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinnon. Liikunnan esteettömyyttä ja lasten ja nuorten osallisuutta edistävä hanke on herättänyt toimikautensa 2018 – 2020 aikana suurta kiinnostusta ja saanut myönteisen vastaanoton kouluissa eri puolilla Suomea. Palkinnon Helsingissä vastaanotti hankkeesta vastannut kuntoutuspäällikkö Mari Jokitalo-Trebs.

Erityisen hienoa saadussa palkinnossa on, että siinä korostuvat Valterin toiminnan keskeiset arvot, jotka ovat yhdenvertaisuus ja osallisuus.

– Jos mietitään jokin asia niin, että se saadaan toimimaan erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, niin silloin se toimii kaikille. Näin kaikki pääsevät osallistumaan. Liikunnan perusidea on, että koululiikunta tuottaa sen, että koemme liikunnan iloa myös aikuisena, sanoo Jokitalo-Trebs.

– Sehän ei ole oikein, että toiset luistelevat kentällä ja osalle sanotaan, että kävelkää te kenttä ympäri. Osallisuus kulminoituu tähän. Valterissa pyrimme miettimään, miten kaikki pääsisivät aidosti mukaan ja osalliseksi.

Iloon yli esteiden -hankkeeseen osallistui kaikkiaan noin 50 eri kokoista koulua ympäri Suomen. Hankkeessa järjestetyt tapahtumapäivät sisälsivät erilaisia soveltavan liikunnan lajikokeiluja sekä pelejä ja leikkejä. Useassa tapahtumapäivässä oli sekoitettu erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja heidän ryhmiään toimimaan yleisopetuksen oppilaiden kanssa yhdessä.

Vertaisoppiminen innostaa oppilaita yhdessä tekemiseen

Iloon yli esteiden -hankkeen liikunnallisissa tapahtumapäivissä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmät ovat päässeet yhdessä yleisopetuksen oppilaiden kanssa tapahtumiin. Silloin on huomattu, kuinka luonnollisesti yleisopetuksen oppilaat kohtaavat apua tarvitsevia oppilaita ja toimivat yhdessä.Tätä yhdessä tekemistä tuki hankkeessa hyödynnetty  Peer Tutoring eli vertaisoppimismalli. Vertaisen kanssa toimiminen on todettu tehokkaaksi keinoksi oppia. Samalla lisätään liikunnan soveltamista, yhdessä tekemisen riemua ja vahvistetaan lasten ja nuorten itsetuntoa.

– Liikunta ja liikkuminen koulussa ei ole diagnoosilähtöinen kysymys. Tärkeää on, että kouluarjessa koulun aikuiset oikeasti ottaisivat selvää ja tunnistaisivat oppilaan tuen tarpeen. Toimintakykyyn pohjautuvan tuen tarpeen perusteella voidaan miettiä yksilöllistä osallistumisen mahdollisuutta.

– Kun huomataan, että monialaisessa yhteistyössä saadaan suunnittelua ja tukea kohdennettua, niin saadaan opettajankin työtä helpotettua. Syntyy win-win-tilanne – homma sujuu, oppilas pääsee osallistumaan ja kokee liikunnan iloa, toteaa Jokitalo-Trebs.

Iloon yli esteiden –hanke jalkautui kouluihin osana Liikkuva koulu –ohjelmaa vuonna 2018 ja päättyy vuonna 2020. Hankkeen toteuttajana toimi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja rahoittajana opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän yliopisto sekä Paralympiakomitea.

Lue lisää Iloon yli esteiden -hankkeesta

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje