Haemme kuntien kouluja ja sivistystoimia mukaan syksyllä käynnistyvään maksuttomaan MindMe -koulutus- ja kehittämisprosessiin

MindMe – koulu kuuluu kaikille 2019-2020

Huomio TAYS- ja KYS-alueen sivistystoimessa työskentelevät! (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Etelä-, Itä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)

Haemme kuntien kouluja ja sivistystoimia mukaan syksyllä käynnistyvään maksuttomaan MindMe -koulutus- ja kehittämisprosessiin. Mukaan pääsee viisi kuntaa. Hakuaika päättyy 13.8.2019 ja valinnat julkistetaan elokuussa 2019.

Hae nyt! Linkki hakulomakkeeseen: http://bit.ly/mindmekunnat

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat opetustoimen ja opiskeluhuollon toimijat, jotka työskentelevät peruskouluikäisten sijoitettujen sekä kouluakäymättömien lasten ja nuorten kysymysten äärellä.

Miksi?

Lasten psyykkisen oireilun ja koulupoissaolojen lisääntyminen jopa alakouluissa haastaa opetushenkilöstöä ja monialaisia toimijoita. Kentällä on tarve selkeille toimintamalleille ja rakenteille. Haasteiden moninaisuus edellyttää tiivistä monialaista yhteistyötä sosiaalitoimen, koulun sekä terveydenhuollon yhdyspinnoilla, osaamisen ja osallisuuden vahvistamista sekä SiSoTe-yhteistyössä kehitettyjä rakenteita.

Mitä?

Kuntiin perustetaan kehittäjätiimi, joka sitoutuu sijoitettujen/kouluakäymättömien lasten ja nuorten koulunkäyntiä tukevien rakenteiden ja käytänteiden kehittämiseen. Tämä edellyttää johdon sitouttamista kehittämisprosessiin. Kunnan kehittäjätiimi saa maksutonta ohjausta ja konsultaatiota omaan kehittämishankkeensa eteenpäin viemiseen.  Toimintaan sisältyvät koulutuspäivien lisäksi välitehtävät ja konsultaatiot. Lisäksi tiimeille tarjotaan mahdollisuus etäohjaukseen.

Koulutusprosessin tavoitteet:

 • vahvistaa monialaisen verkoston osaamista ja yhteistyötä kouluakäymättömien ja/tai sijoitettujen lasten tukemisessa koulupolulla
 • käynnistää kunnissa oman työn kehittämisprosessit
 • edistää lasten ja heidän lähiaikuistensa kuulluksi tulemista ja osallisuutta lasta koskevissa asioissa
 • edistää kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä kehittämistyössä ja tarjota vertaistukea nuorille

Keskeisiä sisältöjä:

 • monialainen verkostotyö vaativassa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa
 • sijoitettujen ja kouluakäymättömien nuorten foorumit
 • sijoitetut lapset koulussa, selviytymisen tukeminen ja hyvät käytännöt, Sisukas -toiminta
 • kouluakäymättömät nuoret, keinoja poissaoloihin puuttumiseen sekä niiden syiden kartoittamiseen
 • lasten ja nuorten tunne- ja itsesäätelytaitojen tukeminen koulussa

Miten?

Koulutusprosessi sisältää neljä lähipäivää omassa kunnassa, seminaarin Jyväskylässä 26.11.2019 sekä Kasvun ja oppimisen tuen päivät syksyllä 2020. Lähipäiviin sisältyy neljä iltapäivätyöpajaa. Lisäksi kunnan kehittäjätiimi työskentelee työpajojen aamupäivät kehittämistehtävän äärellä. Pesäpuu ry:n Sisukas ja UP2US- hanke järjestää sijoitetuille ja kouluakäymättömille nuorille myös kaksi foorumia. Nuorten ajatukset tuodaan kuuluville MindMe-seminaarissa ja siten osaksi kunnan kehittämistyötä.

 1. Monialainen verkostotyö vaativassa yksilöllisessä opiskeluhuollossa – työpaja, vk 38-39, syksy 2019
 2. MindMe- foorumit sijoitetuille nuorille Jyväskylä ke 18.9.2019 ja Tampere la 12.10.2019
 3. MindMe-seminaari, Jyväskylä 26.11.2019
 4. Sisukkaasti koulupolulla – sijoitetut lapset koulussa – työpaja, vk 5-6, kevät 2020
 5. Koulua kouluakäymättömille – työpaja, vk 15-16, kevät 2020
 6. Älyä tunteet- tunne- ja itsesäätelytaitojen tukeminen koulussa – työpaja, vk 40-41, syksy 2020
 7. Kasvun ja oppimisen tuen päivät, 11-12/2020

Kouluttajat:

Valtakunnallisen lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry:n, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin asiantuntijat sekä vierailevat luennoitsijat.

Lisätietoja antavat 15.6.2019 asti:

Johanna Sergejeff, johanna.sergejeff@valteri.fi
Christine Välivaara, christine.valivaara@pesapuu.fi
Hanna-Leena Niemelä, hanna-leena.niemela@pesapuu.fi

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje