Ilmaisella näkövammaisen oppilaan koululiikunnan soveltaminen –videosarjalla annetaan ohjeita liikuntatuntien suunnitteluun silloin, kun ryhmässä on näkövammainen oppilas. Sarjassa käydään läpi näkövamman vaikutuksia lapsen kehitykseen sekä koululiikunnan tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin.

Soveltamisideoita annetaan kaikkiin yleisimpiin koululiikuntalajeihin. Näkövammaisten omista lajeista esitellään maalipallo, sokkopingis ja tandempyöräily. Videosarja sopii myös harraste- ja kotiliikunnan suunnitteluun.