Esittely

Motorinen kehitys ja näkövamma

Terveydelliset tekijät

Turvallisuus liikuntatunnilla

Liikunnan sisältöjen suunnittelu

Heikkonäköisen oppilaan kanssa liikunnan huomioitavat asiat

Avustaminen ja opastaminen liikuntatunnilla

Liikunnan apuvälineet

Liikuntaleikkien soveltaminen

Näkövammaisten koululaisten urheilukilpailut