6x 77

Merkitään kertoja luku 6 abakuksen vasemman puoleiselle puikolle

Jätä tämän jälkeen 2 tyhjää puikkoa ennen kerrottavaa

Merkitse näiden kahden tyhjän puikon jälkeen kerrottava 77

6 x 70 = 420

Merkitään 4 sataa satojen puikolle ja 2 kymmentä kymmenien puikolle

Poista kerrottu lukuyksikkö 70 pois kerrottavien puikolta

6 x 7 = 42

Merkitse 4 kymmentä kymmenten puikolle ja 2 ykköstä ykkösten puikolle

Poista kerrottu lukuyksikkö 7 kerrottavien puikolta

Vastaus on 463