CP-vammaisten syömis- ja juomistaitojen luokittelu (EDACS) nyt julkaistu myös suomenkielisenä

Kuvassa vas. Jenni Haapalainen ja Nina Timonen

Suomessa toteutettiin KELAn aloitteesta vuosina 2011 – 2015 kansallinen CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksen ja seurannan moniammatillinen kehittämishanke. Hankkeessa CP-vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien ammattilaisten tavoitteena oli valita kliiniseen työhön, kuntoutuksen suunnitteluun ja sen tuloksellisuuden arviointiin soveltuvat menetelmät. Puheterapeuttien osalta päädyttiin kehittämään sekä uusia että suomentamaan jo olemassa olevia CP-vammaisille tarkoitettuja luokitteluja liittyen kommunikoinnin, verbaalimotoriikan ja syömisen taitojen sekä kuolaamisen arviointiin.

Hankkeeseen osallistuneet puheterapeutit päättivät suomentaa englanninkielisen Eating and Drinking Ability Classification System for Individuals with Cerebral Palsy (EDACS) -luokittelun myöhemmin. Käännöstyön toteuttivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin puheterapeutit Jenni Haapalainen ja Nina Timonen yhdessä HYKSin lastenneurologisen yksikön puheterapeutin Annika Rastion kanssa.

– Arviointi- ja terapiatyössämme olemme havainneet, että  EDACSin avulla voidaan asettaa pitkän tähtäimen tavoitteita ja luokittelu tekee näkyväksi syömisen ja juomisen arjessa tapahtuvan kehityksen sekä taitojen edistymisen kuntoutuksen myötä. EDACS auttaa kuvaamaan tarkemmin syömisen ja juomisen toimintakykyä ja tekee näkyväksi siihen liittyviä tekijöitä, mm. avustamisen määrän, syömis- ja juomisasennon, ruuan koostumuksen ja myös muiden ympäristötekijöiden merkityksen, kertoo puheterapeutti Nina Timonen

Reilu vuosi sitten kysyimme Englannista luokittelun kehittäjän Diane Sellersin luvan virallisen suomenkielisen käännöstyön tekemiseen. Suomennos on julkaistu EDACSin internet-sivustolla, josta se on vapaasti ja ilmaiseksi ladattavissa kaikille, jotka sitä työssään tarvitsevat. Kiitämme käännöstyön mahdollistamisesta työnantajaamme ja CP-liittoa, kiittelee puheterapeutti Jenni Haapalainen.

EDACS tarjoaa systemaattisen kuvaustavan luokitella CP-vammaisten henkilöiden syömis- ja juomistaitoja viidellä eri tasolla. Luokittelu soveltuu käytettäväksi kolmen vuoden iästä aikuisuuteen saakka. Se on kehitetty Englannissa ja on kansainvälisesti käytössä oleva luokittelu ja käännetty mm. ruotsiksi. EDACSin on todettu luokittelevan luotettavasti CP-vammaisten henkilöiden syömis- ja juomistaitoihin liittyvää suoritustasoa.

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje