Iloon yli esteiden – haku 31.5.2018 saakka

Syyslukukaudella 2018 toteutuva Iloon yli esteiden -hanke jalkautuu kouluihin osana Liikkuva koulu -ohjelmaa. Etelän, pohjoisen, lännen ja idän alueelta mukaan pääsee 7-9 koulua. Hakuaika on käynnissä ja jatkuu 31.5.2018 saakka.

Hankeen päätavoitteena on innostaa lähikoulujen oppilaita, myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä koulun koko henkilöstö arkiliikuntaan. Lähikoulujen kehittämistyötä tuetaan syyskuussa 2018 alueellisesti järjestettävin koulutuspäivin. Koulutuspäivien jälkeen toteutetaan lasten toiveiden pohjalta Iloon yli esteiden
-tapahtumapäivä. Loppuseminaarissa 14.12.2018 Helsingissä (seurattavissa etäyhteyksin) jaetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä käytänteitä tulevaan. Tarkoituksena on koota yhteinen ideapankki, jotta arkiliikuntavinkit olisivat mahdollisimman helposti käytettävissä myös jatkossa.

Koulutuspäivät ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin tarjoama tuki koulukohtaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen on maksutonta. Mukaan valitut koulut osallistuvat Valterin sekä Jyväskylän yliopiston yhteistyössä toteuttamaan arviointitutkimukseen. Koulutuspäivään nivotun arviointitutkimuksen avulla kuvataan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan toimijuutta ja osallisuutta koulun liikunnallisissa aktiviteeteissa. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhteistyökumppanina toimii Jyväskylän yliopiston lisäksi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.

Hae mukaan täältä.

Lisätiedot: Henni Huttunen
henni.huttunen@valteri.fi
puh. 0295 335 353

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje