Kouluttaja

konsultoiva ohjaaja, sosiaalikasvattaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 

Riikka osaa hyvin avata autismikirjoon, ADHD/ADD, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyviä haasteita ja menetelmiä. Hän on tottunut kertomaan, miten tukea arjen hallintaa sekä hyödyntää oppimisen tukemisessa mm. strukturointia ja visualisointia. Hän on täydennyskouluttanut koulunkäynninohjaajia. 

  • autismikirjo ja ADHD 
  • haastava käyttäytyminen
  • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 
  • sosiaaliset ja tunnetaidot 
  • ohjaajan ja opettajan tiimityö