Ilmoittaudu mukaan! Vaativan erityisen tuen VOITTO-koulutuskokonaisuus alkaa

VOITTO – Vaativan erityisen tuen toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen pedagoginen kehittäminen -koulutuskokonaisuus – ilmoittautuminen alkanut!

Pohditko milloin oppilasta tulisi opettaa toiminta-alueittain? Kuinka asettaa oppilaan elämänkaarta tukevia tavoitteita yhteistyössä? Miten etäyhteydet mahdollistavat moniammatillisen yhteistyön? Mikä auttaa sinua jaksamaan työssäsi vaativan erityisen tuen arjessa? Entä mitkä ovat omat ammatillisen kasvun tavoitteesi toiminta-alueittaisena opettajana, ohjaajana tai esimiehenä?

Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamaan, toiminta-alueittaisen opetuksen koulutuskokonaisuuteen. Koulutuksen järjestäjinä toimivat Tampereen kesäyliopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Pääteemoina ovat

  • moninainen yhteistyö toimijoiden kesken – tunneilmasto, yhteys ja yhteinen oppiminen
  • Elämänkaarinäkökulma ja toimintakyvyn (ICF) tarkastelu
  • Perusopetuslainsäädäntö ja erityisen tuen päätös toiminta-alueittain etenevässä opetuksessa
  • Opettajan pedagoginen vastuu ja ohjaajan työn vahvistaminen toiminta-alueittaisessa opetuksessa

Lisäksi käytännön ideoita toiminta-alueittain tapahtuvaan opetukseen sekä mahdollisuus tutustua Valteri Opsin tukimateriaaliin (Palapelimalli) sekä toimintakykyarvio.fi- työvälineeseen.

Koulutuskokonaisuus sisältää 6 lähiopetuspäivää (lokakuu-huhtikuu), ammatillista kasvuasi tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä verkostoitumista. On suositeltavaa, että työyhteisöistä koulutukseen osallistuu opettaja-ohjaaja -pareja.

Vaihtoehtoinen osallistumismahdollisuus on osallistua vain helmikuun lähiopetuspäivään, jolloin aiheena on perusopetuslainsäädäntö toiminta-alueittain järjestetyn opetuksen näkökulmasta.

Koulutukseen voit ilmoittautua täältä. 

Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Osallistuja vastaa mahdollisista matka- ja majoituskuluista.

Lisätiedot:

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje