Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkosto etenee

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on asettanut valtakunnallisen vaativan erityisen tuen kehittämis- ja yhteistyöverkostojen ohjausryhmän. OKM käynnistää seuraaviksi talousarviovuosiksi kehittämis- ja ohjaustyön yhteistyössä Opetushallituksen kanssa alueellisten vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen toimeenpanemiseksi.

Lisätietoa: http://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM007:00/2018

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje