Uusi lukuvuosi alkoi Valteri-koulussa uudella opetussuunnitelmalla

Tämä syksy on uuden opetussuunnitelman syksy kautta Suomen. Valteri-koulussa uusi opetussuunnitelma VOPS otetaan käyttöön perusopetuksen 1-6 luokilla sekä esi- ja lisäopetuksessa. Yläkoulu ottaa uuden opetussuunnitelman käyttöönsä luokka-asteittain ensi syksystä alkaen. Uuden opetussuunnitelman myötä Valteri profiloituu keskeiseksi toimijaksi oppimisen ja koulunkäynnin tuen kentällä näkökulmana oppiminen ja kuntoutuminen.

Syksyllä 2013 aloitettiin opetussuunnitelmatyö Valterissa. Nykyinen Valteri-koulu muodosti työtä aloittaessa verkoston. Nyt kun Valterin opetussuunnitelma VOPS on valmis ja käytössä, olemme yksi valtakunnallinen Valteri-koulu, jolla on kuusi toimipistettä.

VOPSin kulmakivet ovat toimintakyky, oppimisympäristö ja toimintakulttuuri. Opetussuunnitelma korostaa oppilaiden aktiivisuutta ja osallistumista, laaja-alaista osaamista ja opetuksen eheyttämistä. Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Sen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtämisen. Opetuksen eheyttäminen auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentää niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Opetuksen eheyttämistä edustavat monialaiset oppimiskokonaisuudet. Näitä toteuttaessamme käytämme monialaisia työtapoja ja hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä sekä nykyteknologian suomia mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet ovat ainutkertaisia ja rakentuvat osallistujien kiinnostuksen kohteista sekä oppimisen ja kuntoutumisen tavoitteista. Valteri-koulussa toteutetaan vuosittain myös yhteisiä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ne liittyvät opetussuunnitelman mukaisesti vuosittain lukuvuosisuunnitelmaan kirjattavaan yhteiseen teemaan. Alkavana lukuvuotena teema on ”Yhdessä tekeminen ja osallisuus: uusi VOPS arkeemme”.

Valteri-koulun opetussuunnitelmatyössä löydettiin yhteys opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen alueiden ja maailman terveysjärjestön WHO:n toimintakykyluokituksen (ICF-viitekehys) välille. Lähdimme rohkeasti yhdistämään näitä opetuksen ja kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa. Käytännössä tavoittelemme tilannetta, että oppilaalle muodostuu mielekäs kokonaisuus, ehyt koulupäivä, jossa oppimista ja kuntoutumista ei eroteta toisistaan. Tavoitteet nousevat sekä laaja-alaisen osaamisen että eri oppiaineiden ja kuntoutuksen tavoitteista ja niissä huomioidaan oppilaiden omat yksilölliset tarpeet. Toivomme tämän saumattoman arjen yhteistyön näkyvän oppilaille ja huoltajille mahdollisuutena hahmottaa oppilaan kokonaistilannetta aiempaa paremmin ja lisätä osallisuuden kokemusta. Yksi uuden opetussuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita on vastata tulevaisuuden yhteiskunnan vaatimuksiin. Laaja-alaista, tiedon ja taidon rajat ylittävää osaamista tarvitaan muuttuneessa ja muuttuvassa ympäristössä.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *