Kouluttaja

konsultoiva ohjaaja, sosiaalikasvattaja, esikoulun opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja- ja kouluttaja

Miia on neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja. Neuropsykiatrisissa valmentajakoulutuksissamme Miia tarjoaa teoreettisen taustan ja keskeiset elementit nepsyvalmennukseenKoulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja tuottaa nepsyvalmentaja -pätevyyden. Tämän lisäksi Miia osaa kertoa myös voimavara- ja ratkaisukeskeisestä työotteesta.   

  • Nepsy-neuropsykiatrinen valmennus 
  • voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote 
  • moniammatillisuus 
  • varhaiskasvatus 

Harjoittelijaohjaus

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, käsityön- ja kuvataiteenopettaja

Anulla on pitkä kokemus työskentelystä oppilaiden kanssa, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Tällä hetkellä hänen pääasiallinen työnsä on näkövammaisten oppilaiden parissa.  Anu pystyy avaamaan mitä tulee huomioida em. oppilaiden opetusjärjestelyissä, menetelmissä ja välineissä.

  • kielenkehityksen tukeminen
  • näkövammaisten opetus ja oppilaan koulunkäynnin tuki
  • näkövammaisen oppilaan koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät
  • kädentaidot