Sisältöosaamisen kehittäminen tukee työssä jaksamista

Ammattiinsa sitoutuneella henkilöllä on tarve päivittää tietojaan ja tuulettaa käsityksiään. Viime aikoina on ollut runsaasti tarjontaa työhyvinvointiin liittyvistä koulutuksista ja kirjallisuudesta sekä monenlaisista hyvinvointiohjelmista. Suomeen on kulkeutunut erilaisten koulutussuuntien viitekehyksistä ammennettuja, rekisteröityjä koulutuksia. Ovatpa ihmisläheisillä aloilla työtään tekevät intoutuneet tuotteistamaan omia ideoitaan koulutuksiksi, jotka ovat yksinoikeudella sertifioituja. Mainonnan runsauden perusteella voisi uskoa näitä kaikkia käytettävän paljon.

Työhyvinvoinnista työpahoinvointiin

Työhyvinvoinnin ylläpitäminen on tavoitteena erittäin hyvä ja varmasti olennainen osa jokaisen työyhteisön johtamisen strategiaa. Joskus tavoitteen kanssa käy kuitenkin päinvastoin. Huomion kiinnittäminen oman työn rajaamiseen, työssä jaksamisen pohtimiseen ja kenties itsensä ulkopuolella oleviin rakenteellisiin tekijöihin johtaakin siihen, että tuntee huonoa oloa omasta työstään. Ajaudutaan työssä pahoinvointiin. Murehditaan asioita, jotka muutoksen myötä ovat vasta tapahtumassa tai niihin ei itsellä ole mahdollisuutta vaikuttaa eikä tapahtumien kulkua voi ennakoida.

Uutta näkökulmaa ulkopuolelta

Asioissa keppuroitaessa valituskuoro syntyy leikiten. Puuttuvien ja huonosti olevien asioiden löytäminen on helpompaa kuin nähdä hyviä asioita tai edes kohtuullisesti toimivia rakenteita.

Asioiden ääneen lausuminen palvelee työyhteisön kehittämistä, mutta palveleeko valittaminen jotain kummallista, ehkäpä itsekeskeistä puolta meissä. Työyhteisö saattaa tarvita ulkopuolista apua, jotta se pääsee pois valittamisen kehältä. Johtajan toimet saattavat henkilöstössä vaikuttaa siltä kuin he eivät olisi tulleet kuulluiksi.

Ammatillisen osaamisen vaikutukset työhyvinvointiin

Oman ammatillisen kehittymisen tunnistaminen ja kehityskäyrän näkeminen voi tukea merkittävästi omaa työssäjaksamista. Sisältöosaaminen lisää opettajan varmuutta ja mahdollistaa uudenlaiset kokeilut. Kehittämispyrkimys ehkäisee kaavoihin kangistumista ja pitää työvireyttä yllä. Ammatillinen osaaminen vaikuttaakin merkittävästi työhyvinvointiin. Omia ja työyhteisön osaamistarpeita voi tunnistaa työnohjauksen avulla.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa työnohjausta koko Suomen alueella. Työnohjaus tukee asioiden toimeksi laittamista, ryhtymistä kulloinkin käsillä olevaan tekemiseen. Työnohjaus luo luottamuksellisen ilmapiirin, jossa omia vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteita voi tarkastella ilman ulkopuolista kontrollipainetta.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje