AACi-kommunikointikansiot ovat apuvälineitä, joilla viestit rakennetaan merkkien avulla. Niiden avulla voidaan korvata tai täydentää puheilmaisua ja saada tukea puheen ymmärtämiseen.

Sarjamme on hyvin pitkälle räätälöity vastaamaan erilaisten käyttäjien tarpeita ja osaamistasoja. Osaa AACI-tuotteista pääset ostamaan Valteri-Puodista.

Kommunikointikansiot räätälöidään henkilökohtaisiksi, mikä pitää sisällään kansion valinnan, kansion rakentamisen, kansion käytön perehdytyksen lähiyhteisölle, kansion yksilöllistämisen ja käytön ohjauksen. Kansioista ja palvelun hinnasta saat lisätietoa ottamalla meihin yhteyttä.

AACi-kommunikointikansiot

AACi-kommunikointikansioita on viisi perusmallia, joista neljä on rakennettu PCS-kuvin ja yksi tekstipohjaisesti kuulonvaraista askellusta varten. Lisäksi uutena tuotteena on varhaisten kommunikointitaitojen harjoitteluun soveltuva irtokuvakansio AACi-irti.

Kuvalliset kommunikointikansiot eroavat toisistaan kuvakoon ja sanaston määrän mukaan. Useimmista kansioista on kahta eri kokoa, isossa sivukoko on A5 ja pikkuisessa A6. Kaikki AACi-kansiot on tehty Boardmaker-ohjelmalla, ja kansion mukana tuleva CD vaatii kyseisen ohjelman auetakseen.

Tulosta alta eri kansiotyyppien aukeamat ja irtokuvat käyttäjän kokeiltavaksi.

Suppeammat kansiotyypit (AACi-irti, Pikku-AACi, Midi-AACi)

Suppeammat kansiotyypit soveltuvat henkilöille, joilla on näönkäytöllisiä ja/tai kognitiivisia vaikeuksia, tai joiden osoittaminen vaatii suuremman merkkikoon. Kuvamäärältään suppeammat kansiot soveltuvat myös hyvin henkilölle, jotka aloittelevat kuvakommunikointia ja jotka hyötyvät selkeydestä. Irtokuvakansion ominaisuudet tukevat lisäksi kommunikoinnin vastavuoroisuuden harjoittelua. Suppeammat kansiotyypit sopivat henkilöille, joiden on helpompi käsitellä pienempää merkkimäärää kerrallaan.

Laajemmat kansiotyypit (Iso-AACi ja Super-AACi)

Laajemmat kansiotyypit soveltuvat henkilöille, jotka tarvitsevat käyttöönsä laajemman sanavaraston tarkkaan ilmaisuun. Suuremman merkkivalikoiman ansiosta kansion käyttö ja mallittaminen on helpompaa. Super-AACin käyttäjältä edellytetään taitoja jäsentää suurempi määrä merkkejä kerrallaan.

Pikkuiset kansioversiot

Pikkuiset kansioversiot mukailevat isojen kansioiden sisältöjä, mutta ovat fyysiseltä kooltaan pienempiä. Ne soveltuvat esimerkiksi itsenäisesti liikkuville henkilöille, jotta kansion mukana kuljettaminen on käyttäjälle helpompaa.

Kansiotyypit

Irtokuvakansio

Irtokuvakansio on varhaisten taitojen harjoitteluun soveltuva kommunikointikansio. Kuvien irrotettavuus tuo kuvakommunikointiin selkeyttä. Irrallisilla kuvilla vaihtoehtojen määrää on helppo rajata ja kuvailmausten rakentaminen on konkreettista.

Irtokuvien käyttö tukee kommunikoinnin vastavuoroisuutta, sillä kuva voidaan ojentaa kommunikointikumppanille.

Irtokuvakansion aukeamalla on 12 merkkiä. Ruudun koko on 55 mm x 55 mm, kategorioita on 8-9 ja kuvien määrä on 100-150.

Hinta 340,00 € + alv 24 %
Irtokuvakansio (sis. max kolmen tunnin yksilöllistäminen)

 

Pikku-AACi

Kaikista AACi-kansioista kommunikointikansio Pikku-AACissa on suppein merkkivalikoima ja suurin merkkikoko. Pikku-AACi sopii esimerkiksi henkilölle, jolla on vaikeuksia käsitellä suurempaa merkkimäärää kerrallaan, tai joka vasta harjoittelee kuvien käyttöä kommunikoinnissa. Käyttäjä voi esimerkiksi harjoitella valintojen tekemistä kuvien avulla.

Pikku-AACissa on sanastot sekä päiväkoti- että kouluikäiselle käyttäjälle. Kansio yksilöllistetään kunkin käyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Kommunikointikansio Pikku-AACin aukeamalla on 21 merkkiä, joista 9 on kiinteässä sanastossa ja 12 aukeamalla. Ruudun koko on 55 mm x 55 mm. Pikku-AACissa kategorioita on 16.

Hinta 390,00 € + alv 10 %
Rakennettu AACi-kansio + CD (sis. opastus kansion käyttöön)

Midi-AACi

Kommunikointikansio Midi-AACi on Pikku-AACia laajempi sekä sanavarastoltaan että kieliopiltaan.

Se soveltuu hyvin esimerkiksi henkilöille, joilla on jonkin verran näönkäytöllisiä ja/tai kognitiivisia vaikeuksia tai joiden osoittaminen on niin epätarkkaa, että he hyötyvät suuresta merkkikoosta.

Midi-AACiin on tehty sanastot päiväkoti-, eskari- ja kouluikäiselle käyttäjälle.

Kommunikointikansio Midi-AACin aukeamalla on 25-30 merkkiä. Ruudun koko on 41 mm x 37 mm. Midi-AACissa kategorioita on 18.

Hinta 390,00 € + alv 10 %
Rakennettu AACi-kansio + CD (sis. opastus kansion käyttöön)

Iso-AACi

Kommunikointikansio Iso-AACissa on enemmän merkkejä aukeamalla kuin Midi-AACissa ja laajempi sanavarasto. Siitä syystä sen käyttö ja erityisesti mallittaminen on entistä helpompaa. Iso-AACin käyttö vaatii suhteellisen hyvää näkökykyä. Puhevammaisten henkilöiden kanssa kannattaa kuitenkin testata näkövaikeuksista huolimatta pientä merkkikokoa, sillä heillä saattaa olla yllättäviä strategioita havaita pieniäkin eroavaisuuksia merkkien välillä. Vaikka Iso-AACin aukeamalla on useita kymmeniä merkkejä, sitä pystyvät käyttämään myös henkilöt, joilla on kognitiivisia vaikeuksia. Iso-AACin käyttötavaksi sopii sekä osoittaminen että askeltaminen.

Kommunikointikansio Iso-AACin aukeamalla on 42 merkkiä, sekä reunamerkit. Ruudun koko on 32 mm x 32 mm. Iso-AACissa kategorioita on 18.

Hinta 390,00 € + alv 10 %
Rakennettu AACi-kansio + CD (sis. opastus kansion käyttöön)

Super-AACi

Kommunikointikansio Super-AACi on kaikista AACi-kansioista laajin sekä sanavarastoltaan että kieliopiltaan. Kaikista AACi-kansioista Super-AACin käyttö ja etenkin mallittaminen on helpointa sen takia, että yhden aukeaman laaja määrä merkkejä tekee lauseiden muodostamisesta sujuvaa ja sivunkääntöjä tarvitaan vähemmän. Super-AACissa on sanastot päiväkoti-, eskari- ja kouluikäiselle sekä aikuiselle käyttäjälle.

Kommunikointikansio Super-AACin aukeamalla on 72 merkkiä. Ruudun koko on 25 mm x 22 mm. Super-AACissa kategorioita on 18.

Hinta 390,00 € + alv 10 %
Rakennettu AACi-kansio + CD (sis. opastus kansion käyttöön)

AACi-toimintataulukansio

Oma-AACi on yksittäisen käyttäjän tarpeisiin suunniteltu toimintataulukansio. Kansion sisältämien toimintataulujen aiheet valitaan ja sanasto kerätään käyttäjän ja hänen lähihenkilöidensä sekä Valterin asiantuntijan kanssa yhteistyössä. Toimintataulut on tässä kansiossa linkitetty toisiinsa vain kategorioiden kautta, joten samanlaista sivulta toiselle liikkumisen ohjaamismahdollisuutta (reunamerkit) kuin kansioissa, ei tässä mallissa ole.

Hinta 150,00 € (+ alv 24 %)
Oma-AACi, yksilöllinen toimintataulukansio, pohja

AACi-hinnasto

Tuotteet

  • Pikku-AACi, Midi-AACi, Iso-AACi, Super-AACi 390,00 € (+ alv 10 %)
  • AACi-Irti -irtokuvakansio 340 € (+ alv 24 %)
  • AACi-toimintataulukansio 150 € (+ alv 24 %)
  • Kansio-CD (valitsemasi kommunikointikansion sisältö vain CD:llä, jolloin rakentaminen jää sinulle) 150,00 € (+ alv 10 %)
  • Mini-AACi -sovellus 180,00 € (+ alv 24 %)
  • Reilu- ja Jätti-AACi -sovellukset 250,00 (+ alv 24 %)

Palvelut

  • AACi-kommunikointikansioiden ja -sovellusten yksilöllistäminen 42 € /tunti (+ alv 24 %)
  • Käyttäjälle toimivan AACi-kommunikointikansion tai -sovelluksen valinta 90 €/tunti (+ alv 24 %)
  • AACi-kommunikointikansion tai -sovelluksen käytönohjaus lähiympäristölle 600 €/koko päivä (7h sis. matkat) (+ alv 24 %)
  • AACi-kommunikointikansion tai -sovelluksen käytön lisäohjaus lähiympäristölle 90,00 €/tunti (+ alv 24 %)

Ylläolevat hinnat ovat maksuperustelain tarkoittamia liiketaloudellisia palveluhintoja (>100 %). Opetuksen järjestäjän tilaama palvelu oppilaalle hinnoitellaan em. lain julkisoikeudellisilla hinnoitteluperusteilla, jolloin valtion tuki on 50 % palvelun toteutuksen kustannuksista.