Blogi: NEPSY – Työmme viitekehyksenä ratkaisu– ja voimavarakeskeisyys

Mitä?

Neuropsykiatrinen valmennus, tuttavallisemmin Nepsy-valmennus, on kuntoutus-, tuki- ja ohjausmenetelmä. Se on käytännönläheistä, tavoitteellista ja suunnitelmallista asiakkaan tarpeista lähtevää toimintaa. Tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan jäsentyminen, arjen sujumisen tukeminen, uusien käyttäytymismallien löytäminen ristiriitatilanteisiin, sekä itsetuntemuksen ja eheän minäkuvan rakentaminen. Valmennuksen perustana on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, jossa korostuvat asiakkaan omat vahvuudet, voimavarat sekä niiden hyödyntäminen. Vääristävä sisäinen puhe, rajoittavat uskomukset ja ikävät mielikuvat asettavat meille esteitä jotka vaikeuttavat tavoitteen saavuttamista. Näiden sisäisten esteiden purkaminen on osa valmennusprosessia. Valmennus ei myöskään etsi vastauksia menneisyyden epäonnistumisiin, ei pohdi syitä ja syyllisiä tapahtumiin. Valmennus pohtii mieluummin hyvää tulevaisuutta, tavoitteiden toteutumista ja päämäärien saavuttamista. Se keskittyy hetkeen tässä ja nyt.

Missä ja kenelle?

Nepsy-valmennus ei ole paikkaan sidottua toimintaa, vaan valmennus tapahtuu asiakkaan omassa elinympäristössä, eli siellä missä on tarve (koti, koulu, harrastus, työpaikka). Toki asiakkaat käyvät tapaamassa meitä myös toimitiloissamme, mikäli siihen on tarvetta. Nepsy-valmennuksesta hyötyvät henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, esimerkiksi ADHD, Aspergerin oireyhtymä, muu autismin kirjon häiriö tai kielellinen erityisvaikeus. Näiden lisäksi valmennuksesta hyötyvät lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on haasteita arjen hallinnassa sekä oman toiminnan ohjaamisessa.

Valmentaja

Olemme sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin ja valmennusmenetelmään liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus, neuropsykiatrinen valmentajakoulutus. Olemme tehneet Nepsy-valmennusta Valterin maksullisena palvelutoimintana neljä vuotta. Tällä hetkellä päivitämme osaamistamme NLP Practitioner -koulutuksessa, jonka menetelmät soveltuvat hyvin Nepsy-valmennukseen. Teemme yhteistyötä eri verkostojen kanssa, kuten sosiaalitoimet ja sairaanhoitopiirit, jotka ovat yleisimmin palvelumme maksajia. Lapsen ja nuoren kohdalla yhteistyö perheen kanssa on tärkeä osa työskentelyä.

Mahdollisuus

Tämä ratkaisukeskeinen työskentelymalli on innostanut meitä sen palkitsevuuden vuoksi. Moni asiakkaamme, joka on ollut elämässään umpikujassa, on saanut apua valmennuksesta. Koulunkäynnin haasteet, nivelvaiheet opinnoissa, kaverisuhteet, itsenäistyminen, työelämä ovat haastavia monelle. Mitä ne saattavatkaan olla lapselle, nuorelle tai aikuiselle, jolla on oma erityisyytensä? Erityisyyden ymmärtäminen, sen hyväksyminen, omien vahvuuksien löytäminen ja sitä kautta itsetunnon vahvistaminen ovatkin valmennuksessa hyvin keskeisessä roolissa. Me haluamme nähdä erilaisuuden rikkautena ja hyödyntää erilaisuuden mahdollisuudet.

”Jos jokin ei ole rikki – älä yritä korjata sitä
Kun tiedät mikä toimii – tee lisää sitä
Jos jokin ei toimi – tee jotain toisin”

(DeJong P. & Kim Berg 1997)

 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *