Blogi: Matematiikkaa paremmaksi Onervassa

Laskeeko oppilaasi sormilla? Tarvitseeko oppilaasi apuvälineitä peruslaskutaitojen ratkaisemiseen? Takkuaako matematiikka?

Opettaja voi ehkä joskus turhautua matematiikan opettamiseen – opetat, opetat ja havainnollistat, niin oppilaat käyttävät vielä alakoulun yläluokilla ja yläkoulussakin yhteen- ja vähennyslaskuissa apuna sormia, lukusuoraa ja satataulua. Mikään aika ja havainnollistaminen eivät tunnu auttavan oppilasta. Ehkä joskus tulee miettineeksi: ”mitähän oppilaiden päässä tuolloin oikein tapahtuu?”. Ei mitään, totesin itse aikoinaan. Miten voisin opettaa matematiikkaa niin, että oppilaalle tulisi sujuva laskutaito ymmärryksen kautta? Niin, että lukumäärät ja luvut eivät ole vain numeroita peräkkäin. Olin havainnollistanut ja opettanut kymmenylitystä ja -alitusta monin keinoin ja kymppiparit ja lukujen hajotelmat oli kerrattu moneen kertaan. Oppilaani muistivat kyllä kymppiparit, mutta eivät osanneet käyttää niitä sujuvasti apuna ratkaistessaan matematiikan yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20.

Matematiikka paremmaksi -hanke

Tästä lähtökohdasta lähti omalta osaltani liikkeelle prosessi ” Matematiikka paremmaksi”- hankkeessa toimimiseen. Se on yksi Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyöhankkeista. Yhteistyöhankkeiden tavoitteena on ollut tuottaa sellaista käytännönläheistä ja tutkimusperusteista tietoa kuulovammaisuudesta ja kielellisistä oppimisvaikeuksista, jota ei ole ollut aiemmin saatavissa.

”Matematiikka paremmaksi”- hankkeen tavoitteena oli tuottaa ja kehittää yhdessä arviointikokonaisuuksia sekä harjoitekokonaisuuksia  – ns. paketteja,  jotka on suunniteltu tukemaan tietyn matematiikan osataidon tai taitokokonaisuuksien kehittymistä. Tätä toteutettiin kokeilemalla matematiikan taitojen arviointiin tarkoitettuja standardoituja välineitä sekä laatimalla ja kokeilemalla täydentävää eritasoista arviointimateriaalia matematiikan taitojen arviointiin.

Hankkeen suunnittelu aloitettiin keväällä 2009  ja syksyn 2009 aikana kaikille Haukkarannan koulussa hankkeeseen osallistuville oppilaille tehtiin matematiikan standardoidut testit ja erilaisia muita arviointeja. Näissä arvioinneissa tuli ilmi, että suurimmat ongelmat olivat sujuvassa laskutaidossa lukualueella 0-20. Hankkeen alussa pidettiin erityisluokanopettajille koulutukset arviointivälineistä ja niiden käytöstä. Tavoitteena oli tehdä arviointivälineet opettajille arjen työkaluiksi ja osaksi normaaleita toimintamalleja, jotta opetusta voidaan suunnitella ja toteuttaa oppilaan taitotason, ei oppikirjan mukaan. Erityisluokanopettajat tekivät standardoituja matematiikan testejä omissa ryhmissään. Sen jälkeen opettajille pidettiin palaute- ja ohjauskeskustelu testien tulkinnasta ja analysoinnista. Oppilaille tehtiin myös yksilöllisiä testauksia ja arviointeja. Tehtyjen arviointien ja testausten jälkeen oppilaiden tulokset koottiin yksilöittäin profiileiksi. Oppilaiden profiilien tulkinnasta pidettiin ohjauskeskusteluja. Näiden pohjalta laadittiin myös matemaattisten taitojen seurantalomake. Opettajat ovat saaneet koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta matemaattisten taitojen arviointiin, arviontitulosten kirjaamiseen ja matemaattisten taitojen tukemiseen. Tämän lisäksi opettajat ovat saaneet koulutusta matemaattisten taitojen kehittymisestä ja rakentumisesta.

Kokeiluja ja kokemuksia

Keväällä 2010 aloitettiin yhteenlaskustrategioiden työstäminen sujuvan laskutaidon tukemiseen ja harjoitusmateriaalia alettiin kokeilla kahdessa eri luokassa, myöhemmin ryhmiä tuli viisi lisää. Kokemukset ja arvioinnit osoittivat sen, että SELKIS! – yhteenlaskua ymmärtämään harjoitusmateriaali toimi erittäin hyvin koulumme oppilailla – yhteenlaskutaidot sujuvoituivat. Oppilaat ja opettajatkin olivat innostuneita pelinomaisista harjoitustuokioista. Ja mikä mukavinta – oppilaat oppivat ja kokivat oppimisen hauskaksi. Tämän jälkeen aloitimme vähennyslaskumateriaalin työstämisen. Vähennyslaskujen oppimisellehan on pohjana se, että oppilas osaa laskea sujuvasti yhteenlaskuja lukualueella 1-20 ja käyttää yhteenlaskua vähennyslaskujen ratkaisemisessa apuna. Vähennyslaskumateriaalia on systemaattisesti kokeiltu Onerva Mäen koulussa lukuvuonna 2011 – 2013 ja SELKIS! – vähennyslaskua ymmärtämään harjoitusmateriaali on juuri ilmestynyt elokuussa 2013.

Tällä tavalla matematiikan peruslaskutaitojen opettaminen on voitu toteuttaa oppilaan taitotasosta käsin. Tämä on vaatinut opettajilta aivan uudenlaista lähestymistapaa ja orientoitumista matematiikan opettamiseen. Punaisena lankana kulkee myös ajatus matematiikan taitojen portaittaisesta rakentumisesta – ei mennä seuraavalle askelmalle ennen kuin edellinen on hallinnassa. Esimerkiksi kertolaskuja ei opeteta ennen kuin yhteen- ja vähennyslasku on sujuvaa lukualueella 0-20, jotta oppilas voi sujuvasti käyttää yhteenlaskua kertotaulujen oppimisessa ja muistamisessa. Kaikkien näiden kokemusten ja kokeilujen jälkeen uskomme, että kokemuksistamme on hyötyä muillekin ja siksi koulutamme yhteen- ja vähennyslaskutaitojen tukemisesta.

Jatkossa yhteistyö Niilo Mäki Instituutin kanssa jatkuu ja toivottavasti saamme lisää materiaalia ja kokemusta muidenkin osataitojen tukemiseen.  Eli matematiikan opetuksen lähtökohtana on oppilaan taitotaso – ei oppikirja.

”Ole kärsivällinen – aikanaan munakin kävelee” -afrikkalainen sananlasku.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *