Liikuntarajoite on vain hidaste ja rauhoittaa kaikkien tahtia

Valterissa kehitämme ja kokoamme kasvatus- ja opetusalan monialaisille toimijoille eri asiantuntijuusalueisiin liittyvää osaamista ja tietoa tukea tarvitsevien oppijoiden kohtaamiseen ja tarpeisiin. Liikuntarajoitteisiin liittyvät tarpeet voivat näyttäytyä erilaajuisina. Kasvatus- ja opetusalan toimijoiden omat valmiudet järjestää toimintakykyä tukevaa arkea tarvitsevat usein kokemuksellista osaamista senhetkisen ammatillisen osaamisen rinnalle.

Tällaista monialaiseen yhteistyöhön perustuvaa toimijuutta on Valterissa kertynyt vuosikymmenten saatossa. Tehtävänämme on tukea lähipäiväkoteja ja -kouluja kasvatus- ja opetustehtävässä. Tässä blogissa keskitytään liikuntarajoitteisiin liittyviin tarpeisiin ja aikuisilta odotettavaan osaamiseen.

Tarpeiden tunnistaminen

Liikuntarajoitteisella lapsella on paljon osallistumisen mahdollisuuksia, mutta myös yksilöllisiä tarpeita, joiden sivuuttaminen voi johtaa ongelmien kasautumiseen. Kasvatus- ja opetusalan monialaisen henkilöstön tulee tietää riittävästi toimintakyvystä, siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista sekä toimintakyvyn ja oppimisen edistämiseen liittyvistä keinoista. Lapsen toimintakyvyn arvioiminen toteutuu vanhempien, terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoiden yhteistyöllä.

Toimintakyvyn tukemiseen liittyvien tarpeiden tunnistaminen vaikuttaa opetusjärjestelyihin, resursointiin, oppimisympäristöratkaisuihin ja mahdollisuuksiin olla osallisena eri ympäristöissä. Arvioinnin avulla määritellään lapsen tuen tarvetta ja tarpeiden sijoittumista kolmitasoisen tuen oikealle tasolle, jotta tuki on riittävää ja oikeanlaista sekä lapsi osallisena ympäristössään.

Opetuksen järjestäminen sekä kasvun ja kehityksen tuki

Ympärillä toimivien aikuisten ymmärrys, osaaminen ja joskus myös asenne on merkittävä lähtökohta tarkoituksenmukaiselle tukemiselle, lapsen täyteen potentiaaliin kehittymiselle sekä osallisuuden kokemiselle ikätovereiden joukossa. Monen elämästä tulee kokemuksiltaan ja elämysympäristöiltään rajattu, mikäli ympärillä toimivat aikuiset eivät mahdollista osallisuutta.

Tietojen ja taitojen lisäksi on kyse myös rajattomasta mielikuvituksesta toteuttaa asioita soveltavin ja vaihtoehtoisin tavoin. Otetaan patja mukaan makkarapaistoretkelle, jotta voi tutkia luontoa metsässä, mennään laskettelukeskuksen kahvilaan ikkunan ääreen kaakaolle riemuitsemaan, kun muut vilkuttavat ohi laskiessaan tai käytetään Virtual Reality -laseja peleissä mukana olemiseksi.

Kuntoutussuunnitelma ja oppimissuunnitelma tai HOJKS ovat tärkeitä suunnitelmallisen tuen toteuttamisessa ja toimivat ohjenuorana lapsen kanssa toimiville. Oppimissuunnitelma tai HOJKS sisältää vahvuudet ja haasteet sekä tarpeet ja konkreettiset toimenpiteet kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Pedagogisen asiakirjan monialaisen suunnittelun avulla voidaan varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen ja että järjestelyt ovat esteettömiä, oppimista edistäviä ja osallistavia.

Teknologian ja apuvälineiden hyödyntäminen

Teknologia on usein tärkeässä roolissa liikuntarajoitteisten lasten tukemisessa. Esimerkiksi kommunikaatiosovellukset auttavat kommunikoinnissa ja puheentunnistusohjelmat auttavat heitä, joilla on vaikeuksia kirjoittamisessa.

Apuvälineiden avulla muun muassa tuetaan toimintakykyä sekä kompensoidaan kommunikointiin, liikkumiseen ja motorisiin toimintoihin liittyviä esteitä. Nämä ratkaisut syntyvät monialaisella yhteistyöllä ja edellyttävät asiantuntijuutta.

Keskeisiä huomioitavia asioita

Inklusiiviset opetusjärjestelyt tarjoavat tukea ja mahdollisuuksia kaikille. Ennakointi ja strukturointi auttavat opetusjärjestelyjen suunnitelmallisuudessa ja arjen sujuvuudessa. Liikuntarajoitteiset lapset tarvitsevat usein tavanomaista enemmän aikaa siirtymisiin, asioiden prosessointiin, vastauksen ja puheen tuottamiseen, muistiin painamiseen ja mielestä palauttamiseen sekä tehtävissä ja toiminnoissa suoriutumiseen mahdollisimman omatoimisesti.

Jos liikkuminen on vaikeaa, se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen. Tämä näkyy vireystilassa ja on huomioitava koulupäivässä. Oppimisympäristön esteettömyyteen on tärkeää kiinnittää huomiota liikkumisen ja osallistumisen mahdollistumiseksi.

Rohkeasti yhteyttä Valteriin

Aina ei ole kyse kovinkaan monimutkaisista asioista, vaan tarvittava tuki voi tarkoittaa myös pieniä, helposti toteutettavia asioita. Esimerkiksi kuusiokoloavain on yksi tärkeimmistä apuvälineistä työskentelyergonomian säätämiseksi suotuisaksi.

Lapsen ja henkilöstön jaksaminen säilyy hyvänä ja pystyvyys arjessa sujuu oikeanlaisilla työskentelyotteilla, toimintatavoilla ja yhdessä tekemällä. Mikäli päiväkodissanne tai koulussanne on liikuntarajoitteinen lapsi, Valterin ohjauspalveluissa odotamme yhteydenottoanne voidaksemme lisätä ammatillista osaamistanne ja osuvaa tukea lapselle.

 

Joko olet vieraillut toimintakykyarvio.fi-verkkosivustollamme? Toimintakykyarvio tuo näkyväksi oppilaan vahvuudet ja tuen tarpeet kansainvälistä ICF-luokitusta hyödyntäen. Maksuton työkalu soveltuu käytettäväksi kenelle tahansa perusopetuksen oppilaalle. Samasta osoitteesta löydät myös koulunkäyntikyvyn arviointiseulan.

Voisivatko Valterin oppimisen ja kuntoutumisen asiantuntijat olla avuksi teidän työyhteisössänne? Lähetä meille viestiä yhteydenottolomakkeemme kautta, niin keskustellaan juuri teille sopivasta ratkaisusta.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje