Kasvun ja oppimisen tuen päivät 2019

Nyt käydään kiihkeää keskustelua inklusiivisen opetuksen haasteista ja etsitään käytänteitä, joilla varmistetaan kaikkien oppilaiden osallisuus ja taataan tukea tarvitseville oikea-aikainen ja riittävä tuki. Huoli on erityisesti lapsista ja nuorista, jotka oireilevat psyykkisesti, käyttäytymisellään ja poissaoloillaan.

Näissä teemoissa myös opettajat tarvitsevat osaamisen vahvistamista ja tukea työssä jaksamiseen. Yhteiset Kasvun ja oppimisen tuen päivät avaavat näkymiä kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä opetushenkilöstön monialaiseen yhteistyöhön.

Aluehallintovirastot ja Valteri järjestävät vuosittain Kasvun ja oppimisen tuen päivät -tapahtumakokonaisuuden. Kasvun ja oppimisen tuen päivien jokainen alueellinen koulutus rakentuu yksilölliseksi paikalliset tarpeet huomioiden ja se toteutetaan yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Koulutuspäivät koostuvat asiantuntijoiden luennoista sekä toiminnallisista työpajoista.

Kasvun ja oppimisen tuen päivät on suunnattu kasvun ja oppimisen tuen parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja oppilashuollon ammattilaisille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Koulutuspäivien tavoitteena on nostaa keskusteluun ajankohtaisia kasvun ja oppimisen tukeen liittyviä teemoja, tarjota sen parissa työskenteleville ammattilaisille alueellinen verkostoitumisfoorumi ja vahvistaa hyvien käytänteiden leviämistä niin alueellisesti kuin kansallisesti.

Tapahtumissa on mukana myös näytteilleasettajia.

Tänä vuonna tapahtumat järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla:

Itä-Suomen Kasvun ja oppimisen tuen päivät, Koli 7.-8.11.2019 (ohjelma)

Lounais-Suomen Kasvun  ja oppimisen tuen päivät, Turku 13.-14.11.2019 (ohjelma)

Pohjoisen Suomen Kasvun ja oppimisen tuen päivät, Rovaniemi 25.-26.11.2019 (ohjelma)

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje