Hyvin suunniteltu on tiimissä tehty!

Toimintakausi kääntyy kevättä kohti. Nyt viimeistään on aika palata lasten varhaiskasvatussuunnitelman äärelle. Mitä kuuluu ryhmän tavoitteille? Ovatko liian korkealentoiset tai ylevät tavoitteet ahdistaneet tiimin henkilökunnan nurkkaan? Ravisteleeko resurssien puute arjen toimintaa? Miksi siis tehdä mahtavia suunnitelmia, kun niitä ei kuitenkaan voida toteuttaa?

Lisää aikaa suunnitteluun

Varhaiskasvatuksen kivijalka on ennalta suunniteltu pedagoginen toiminta. Uusi virkaehtosopimus antaa lastentarhanopettajalle suunnitteluaikaa käytännön päiväkotiarjen ulkopuolella jopa viisi tuntia viikossa. Nyt on hyvä tilaisuus ottaa oman tiimin pedagoginen johtaminen jämäkästi haltuun.

Lastentarhanopettajan vastuulla on ryhmän pedagogisen toiminnan päälinjojen suunnittelu. Lasten toiminnassa tulee näkyä varhaiskasvatussuunnitelman arvoperusta ja oppimiskäsitys. Toiminnan tulee olla laaja-alaista ja kattaa suunnitelmassa määritellyt oppimisen alueet. Lisäksi toiminnassa tulee kuulua vahvasti lapsen ääni.

Raamista viikkosuunnitelmaksi

Suunnitteluajan lisäys tulee tarpeeseen. Tiimin yhteiseen kokoontumiseen on varattu viikosta vain lyhyt aika. Tämä aika riittää juuri siihen suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen kokoontumiseen, jossa pohjatyö on lastentarhanopettajan toimesta huolellisesti tehty.

Se, että lastentarhanopettaja tekee raamit ryhmän toiminnalle, ei poista muiden tiimiläisten velvollisuutta osallistua toiminnan suunnitteluun. Päiväkodin moniammatillisen tiimin ideat toteutustavoista, ryhmän kaikkien aikuisten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet vasta tekevät raamista suunnitelman.

Tilaa muutoksille

Viikkosuunnitelmassa kannattaa ottaa huomioon jatkuvasti meneillään olevat pöpökaudet. Jos suunnitelma on liian kunnianhimoinen ja tiukka, se helposti kaatuu ja lisää riittämättömyyden tunnetta. Väljyys mahdollistaa toteutuksen.

Ennakointi ja tiedon kulku tiimissä lisäävät hallinnan tunnetta. Voisiko tarkka viikkosuunnitelma olla nähtävillä vaikkapa kaapinovessa? Esillä olevaan suunnitelmaan on helppo palata ja sitouttaa kaikki tiimiläiset sovittuihin käytäntöihin. Suunnitelmallisuus, selkeät vastuut, sopimuksiin sitoutuminen ja vuorovaikutteinen yhteishenki ovat avain yhteiseen toimivaan arkeen.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje