Huoli huomisesta ja jo tästä päivästä – oppilashuolto avuksi

Koulun oppilashuollon tehtävänä on edistää lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia. Toiminta on lakisääteistä ja kuuluu kaikille oppilaille. Yllättäviä käänteitä elämässä voi tulla kenelle tahansa. Syyt tuen tarpeeseen voivat olla monenlaiset. Ne saattavat liittyä esimerkiksi raha-asioihin, jaksamiseen tai kaverisuhteisiin – tarvitaan apua arjessa selviytymiseen. Tarve voi olla äkillinen tai kasautunut pitkän ajan kuluessa. Yllättävät käänteet omassa elämässä tai elinympäristössä voivat aiheuttaa tilanteen, jossa tuki on tarpeen. Tukijärjestelmät kuuluvat kaikille.

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat tuoneet esille uusia huolia ja aiemmat huolet ovat saattaneet vahvistua. Tästä johtuen oppilashuollollisen työn merkitys on vielä aiemmastakin kasvanut ja siihen onkin nyt syytä keskittää voimia. Oikea-aikainen tuen saaminen säästää tulevaisuudessa sekä inhimillisiä että taloudellisia voimavaroja.

Koko kouluyhteisön asia

Oppilashuolto on yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Poikkeusoloissa kaikenlaisen yhteisen tekemisen merkitys korostuu. Opetussuunnitelman mukaan oppilashuolto on koko koulun asia. Kouluväellä yhteistyökumppanina ovat oppilashuollon asiantuntijat, kuten kouluterveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit.

Koulunkäynninohjaajilla on etenkin etäopetuksessa tärkeä tehtävä tukea opettajan rinnalla niitä oppilaita, joille koulunkäynti tuottaa vaikeuksia. Arki ilman tuttuja koulukavereita ja koulun aikuisia on lapselle ja nuorelle uusi tilanne. Kahdenkeskeinen yhteys antaa tilaisuuden havaintoihin oppilaan hyvinvoinnista. Herkillä havainnoilla saadaan tuen tarve näkyväksi – tässä koulunkäynninohjaajien rooli on tärkeä.

Kerro huolesi – älä jää yksin

Olet sitten lapsen vanhempi, opettaja, ohjaaja tai terapeutti, kerro huolestasi. Muistetaan pitää matalaa kynnystä yhteydenpitoon ja pohtimiseen – työntekijät perheisiin, perheet työntekijöihin, työntekijät toisiinsa. Koulujen tulisi kertoa selkeästi, kenelle voi soittaa. Yhteystietojen etsiminen saattaa viivästyttää yhteydenottoa tai jopa estää sen. Pidetään huolta toisistamme.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje