Hiukkavaaran monitoimitalossa rakennetaan inklusiivista toimintakulttuuria

Hiukkavaaran koulu aloitti toimintansa syksyllä 2017.

Kaikille avoimen ja yhteisen koulun kriittinen tarkastelu on ollut paljon esillä viime aikoina. Kritiikin kohteina ovat olleet esimerkiksi luokanopettajakoulutuksen antamat valmiudet tarjota oppimisen tukea sekä koulujen puutteelliset resurssit ja liian suuret ryhmäkoot. Inkluusion edistymiselle vaikuttaa olevan monia hidasteita, ja hitaasti se on edennytkin.

Kiihkeässäkin inkluusiokeskustelussa osapuolet tuntuvat kuitenkin olevan samoilla linjoilla inkluusion perusarvoista, kuten erilaisuuden hyväksymisen, osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen tärkeydestä sekä oppilaan edun tavoittelusta. Inkluusion uomille ohjaavat myös opetussuunnitelmamme perusteet. Lapsella on oikeus yhdessä oppimiseen ja yksilölliseen oppimisen tukeen ensisijaisesti omassa lähikoulussaan. On selvää, että ilman riittävää resursointia inklusiivisuuden ja yksilöllisen tuen toteutumisen mahdollisuudet ovat ohuet.

Edetään, vaikka sitten pienin askelin

Kouluarjen hektisyydessä ja riittämättömyyden tunteessa kannattaa muistaa, että “Inkluusio ei ole tietty saavutettu tila, vaan se on jatkuvaa oppimisen ja osallistumisen esteiden purkamista koulussa ja koko yhteiskunnassa”. Koulussa varmin tie inkluusiota kohti lienee toimintakulttuurin kehittäminen arvoista ja asenteista lähtien.

Oulun Hiukkavaaran koulu aloitti toimintansa syksyllä 2017. Koulun yhteydessä on päiväkoti, kirjasto ja nuorisotalo. Monitoimitalossa lapsella on mahdollisuus leikkiä, oppia, harrastaa ja viettää vapaa-aikaa yhdessä lähialueen ikätovereiden kanssa. Pyrimme kehittämään inklusiivista koulua tietoisesti askel kerrallaan. Lähtökohtana on avoin ja vireä keskustelu siitä, miten näemme inkluusion. Kaikille yhteisen koul­­­­un on oltava koko yhteisön kehitystehtävä. Yhteisöllisyyttä vaalitaan ja kehitetään ennen kaikkea siihen suuntaan, että jokainen tuntisi osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Yhteisöllinen oppilashuolto ja pedagogiset ratkaisut

Olemme kiinnittäneet paljon huomiota yhteisölliseen oppilashuoltoon ja tehty työ näkyy arjessa. Tänä keväänä aloitimme esiopetuksesta lähtien moniammatillisesti toteutettavan hyvinvointipolun rakentamisen. Sen tavoitteena on muun muassa varmistaa, että kaikki oppilaat pääsevät harjoittelemaan systemaattisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Pedagoginen toimintakulttuurimme pohjautuu vahvasti yhteisopettajuuteen. Oppilailla on useampi kuin yksi turvallinen aikuinen, jonka kanssa toimitaan päivittäin. Kokemukset tästä ovat olleet rohkaisevia. Opetusta ja oppimisen tukea suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä ja luokanopettajat saavat paljon konsultatiivista tukea erityisopettajilta. Olemme mukana myös Tuetaan yhdessä -hankkeessa. Yhteisopettajuus lienee yksi vahvimmista ratkaisuista inkluusion edistämiseen.

Inklusiivisuus edellyttää joustavuutta ja siihen pyrimme myös Hiukkavaarassa. Joustavuus voi tarkoittaa avoimuutta ja muunneltavuutta mutta myös pysyvyyttä; se on turvallisia mahdollisuuksia tuntea yhteisöllisyyttä, löytää kavereita ja oppia erikokoisissa ryhmissä. Joustavuus vaatii tiivistä yhteispeliä ja yhteistä tahtotilaa.

Parhaat ratkaisut syntynevät paikallisesti juuri tiettyihin olosuhteisiin. Luovuudella ja yhdessä tekemisellä voimme kuitenkin tehdä paljon osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Elokuusta 2018 lähtien Valterin sivuilla on julkaistu tietyin väliajoin myös kumppaniemme ja eri alan asiantuntijoiden blogeja vierasblogeina. Tämä blogi kuuluu vierasblogi-sarjaamme.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje