Erityispedagogiikan eturivin toimijoiden yhteisteos kertoo matkan valtion erityiskouluista Valteriksi

Oppimisen tuen matkalla -teos, vierellä teksti "Erityispedagogiikan eturivin toimijoiden yhteinen uutuusjulkaisu sekä Valterin logo.

Vastikään valmistunut Oppimisen tuen matkalla – Valtion erityiskouluista Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriksi -teos kuvaa kiinnostavalla tavalla sitä, miten koulutuksessa on sekä oppilaitoksen tasolla että yhteiskunnassa suunnattu katse tulevaisuuteen ja kehitetty uusia käytäntöjä lapsen parhaaksi. Erityisopetuksen muutokset ovat seuranneet yleistä koulutuspoliittista siirtymää kohti inklusiivista koulua.

Kirjan kirjoittajia innosti työhön Valterin merkittävä historia ja laaja tilasto- ja dokumenttiaineisto, joka tarjosi mahdollisuuden peilata valtion erityiskoulujen kehittämistä yhteiskunnallisiin muutoksiin ja erityisopetuksen kehityksen vaiheisiin.

Teos kuvaa oppimisen tuen kehittämisen menneitä ja nykyisiä suuntaviivoja sekä avaa valtion erityiskoulujen (Valterin) muuttuvaa roolia suhteessa viime vuosikymmenten yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kokonaisuus hahmottuu poliittisten päätösten, kansallisen kehittämisen ja valtion erityiskoulujen oppilaiden ja palveluiden muutosten vuoropuheluna, jossa katseet käännetään myös tulevaan. Tämä monitahoinen, osin hajanainen tieto on nyt koottu yksiin kansiin.

Kirjan artikkeleita ovat olleet kirjoittamassa Valterin osaajien lisäksi maamme eturivin erityispedagogiset toimijat eri yliopistoista ja organisaatioista. Teoksen ovat toimittaneet Iines Palmu (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri), Olli-Pekka Malinen (Helsingin yliopisto) ja Elina Kontu (Tampereen yliopisto).

Oppimisen tuen matkalla – Valtion erityiskouluista Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriksi –teos on ostettavissa e-kirjana Ellibs-verkkokirjakaupasta sekä painettuna Tiedekirjan verkkokaupasta.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje