Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja

Pialla on pitkä käytännön työkokemus ohjaavana opettajana, erityisluokanopettajana, laaja-alaisena erityisopettajana sekä luokanopettajana.

Hänen erityisosaamisalueitaan ovat kielelliset vaikeudet ja kehityksellinen kielihäiriö sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Työskentely eri-ikäisten oppilaiden kanssa esi- ja perusopetuksessa on kehittänyt hänen osaamistaan ja asiantuntemustaan asioissa, jotka liittyvät kielellisten vaikeuksien ja lukivaikeuksien arviointiin, oppilaiden tukemiseen ja opettamiseen sekä opetusmateriaaleihin. Kiinnostuksen kohteena ovat myös monikieliset oppilaat.

  • kielelliset vaikeudet / kehityksellinen kielihäiriö
  • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudet
  • kielellisten vaikeuksien ja lukivaikeuksien arviointi
  • monikielisten oppilaiden tukeminen