Kouluttaja

toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja AMK, lähihoitaja

Katariinalle monialainen yhteistyö ja kuntouttava arki ovat tuttua kouluarjesta. Hän on suorittanut erikoistumisopintoja mm. leikistä ja tunnetaidoista sekä sensorisesta integraatiosta ja sen vaikuttavuudesta lapsen toimintakykyyn.   

  • kielenkehityksen tukeminen  
  • moniammatillisuus  
  • sensorinen integraatio (SI)  
  • sosiaaliset ja tunnetaidot  
  • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus