Kouluttaja

puheterapeutti

Kaisa on taitava avaamaan, miten tukea puhevammaisen oppilaan koulunkäyntiä hyödyntämällä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin menetelmiä. Hän pystyy esittelemään erilaisten apuvälineiden, kuten toimintataulujen, kommunikointikansioiden ja teknisten apuvälineiden käyttöä vuorovaikutuksen ja osallistumisen tukena. 

  • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
  • kielenkehityksen tukeminen 
  • vaikeat puhevammat