Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija

Kaisalle on kertynyt vuosien mittaan monipuolista käytännön kokemusta ja ammattitaitoa opetuksen kentältä, erityisesti yläkouluikäisten nuorten opettamisesta ja sairaalakoulumaailmasta nuorisopsykiatrian puolelta. Erityisosaamista Kaisalla on lisäksi liikuntavammaisten ja neurologisesti sairaiden sekä näkövammaisten lasten koulunkäynnin tukemisesta ja opettamisesta. Kolmiportaisen tuen avaaminen ja pedagogiset prosessit sekä eriyttämisen eri muodot Kaisa osaa avata käytännönläheisesti.

  • kolmiportainen tuki
  • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
  • liikuntavammaisten ja neurologisesti sairaiden lasten koulunkäynnin tuki
  • näkövammaisuuteen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät opetuksessa