Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja, tohtorikoulutettava  

Johannalla on käytännön kokemusta osallistavasta, inklusiivisesta opetuksesta ja taito avata kuulijoille sen keskeisiä periaatteita, hyväksi havaittuja menetelmiä ja käytänteitä. Hänellä on vahvaa osaamista kodin ja koulun sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksestä lapsen ja nuoren tukemisessa. Johanna pystyy kertomaan myös kannustavasta, vahvuuslähtöisestä pedagogiikasta ja käyttäytymisen ohjaamisesta.  

  • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 
  • ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka 
  • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus 
  • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
  • moniammatillisuus ja monikulttuurisuus 

kansainvälisen toiminnan yhteyshenkilö