Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Jaanalla on kokemusta varhaiskasvatuksessa, sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta. Vahvinta osaamisaluetta ovat varhaiskasvatus sekä esi-ja alkuopetus. Jaanalla löytyy osaamista mm. autismikirjon, kehitysvammaisten ja monitarpeisten oppilaiden opettamisesta. Jaana on varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa opettanut lapsia, joilla on kielen, tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja käytöksen haasteita.

  • kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
  • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
  • laaja-alaiset kehityksen viiveet ja niihin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät