Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Carolinella on kokemusta ja osaamista kuulovammaisten lasten kanssa toimimisesta. Hän pystyy kertomaan, mitä tulee huomioida kuuron tai huonokuuloisen oppilaan opetusjärjestelyissä, -menetelmissä ja -välineissä. Caroline pystyy opettamaan viittomakieltä ja ohjaamaan viittomien käytössä opetuksen tukena.

  • kuulovammaisten opetus
  • viittomakieli, viitottu suomi, tukiviittomat
  • kuulonapuvälineiden hyödyntäminen opetuksessa
  • viittomakielen tulkin käytön ohjaus
  • opettajan ja ohjaajan yhteistyö