Kouluttaja

ohjaava perhetyön asiantuntija , sosionomi (ylempi amk), kasvatustieteen kandidaatti, AmO 

Anuliisa tietää hyvin kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä sen erilaiset tehtävät ja muodot.  Hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa.  

  • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 
  • perhe- ja verkostotyö 
  • neuropsykiatriset haasteet 
  • haastava käyttäytyminen