Kouluttaja

ohjaava perhetyön asiantuntija | KM, erityisopettaja, sosionomi (ylempi amk)

Anuliisa tietää hyvin kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä sen erilaiset tehtävät ja muodot.  Hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa.  

  • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 
  • perhe- ja verkostotyö 
  • neuropsykiatriset haasteet 
  • haastava käyttäytyminen