Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, käsityön- ja kuvataiteenopettaja

Anulla on pitkä kokemus työskentelystä oppilaiden kanssa, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Tällä hetkellä hänen pääasiallinen työnsä on näkövammaisten oppilaiden parissa.  Anu pystyy avaamaan mitä tulee huomioida em. oppilaiden opetusjärjestelyissä, menetelmissä ja välineissä.

  • kielenkehityksen tukeminen
  • näkövammaisten opetus ja oppilaan koulunkäynnin tuki
  • näkövammaisen oppilaan koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät
  • kädentaidot