EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm: 29.1.2020, muokattu 16.6.2022

Rekisterinpitäjä

Valteri-koulu,
PL 101,
40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt:

Vastuuhenkilö: Sanna Yli-Patola, viestintäpäällikkö. Puh. 0295 33 5319
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@valteri.fi

Tietosuojavastaava: tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

Valterin verkkokaupan (Valteri Puoti) tilaaja-/asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tilausten toimittaminen ja tuotteiden laskutus. Tilausten yhteydessä asiakasta pyydetään antamaan suostumuksensa myös oppimateriaalin, koulutusten, tapahtumien sekä palveluiden markkinointiin (uutiskirjeet). Uutiskirjeiden avulla voidaan hakea myös testaajia uusille Valteri Puodin tuotteille.

Rekisterin tietosisältö

Asiakas: Nimi, yrityksen nimi, y-tunnus/henkilötunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Tieto siitä, mikäli asiakas on tilauksen yhteydessä hyväksynyt tietosuojaselosteen ja antanut markkinointiluvan Valterin palveluille

Toimitus: Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka

Laskutus: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä ilmoittamat tiedot (Valterin ylläpitämien verkkosivujen kautta annetut yhteystiedot henkilön itsensä kirjaamina.) Lisäksi koulutuksissa ja muissa palvelutilanteissa saadut kirjalliset tilaukset ja yhteys-tiedot, jotka kirjataan puotiin Valterin toimesta). Asiakas itse luovuttaa tiedot siirtyessään suorittamaan maksutapahtumaa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tilauksen käsittely-, toimitus- ja laskutusvaiheissa tilaukseen liittyviä henkilötietoja käsittelee Valterin lukuun Porvoon Kirjakeskus logistiikka- ja maksupalvelun tuottajana. Palveluntarjoaja käyttää Paytrailia, Postia, Matkahuoltoa, DB Schenkeriä, joiden järjestelmiin menee pakolliset tiedot tilauksen toimittamiseksi.

Valteri ei siirrä/luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Maksupalvelun tarjoaja (PayTrail) voi siirtää tietoja lain sallimissa rajoissa EU:n tai Eu-roopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen). Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus). Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan palvelimella. Tallentimet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnukset. Käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu vain tietyille henkilöille, joilla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä näitä tietoja.

Informointi

Rekisteriseloste on nähtävillä osoitteessa www.valteri.fi/tietosuoja/

Tarkastusoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle.

Tiedon korjaamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää (= peruuttaa lupa) rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan tiedon poistamista. Halutessaan hän voi osoittaa pyynnön rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Evästeiden käyttö

Valterin www-sivuilla käytetään seurantaevästeitä, käyttäjävirtojen liikkumisen analysoimiseksi Valterin sähköisissä palveluissa. Lisäksi Valteri Puodin asiakastilille kirjautumisessa on mahdollista rastittaa ”Muista minut”, jolloin selain hyödyntää evästeitä.