EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm: 29.1.2020, muokattu 13.6.2023

Rekisterinpitäjä

Valteri-koulu,
PL 101,
40049 VALTERI

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt:

Vastuuhenkilö: Petteri Alanko, ma. viestintäpäällikkö,
Puh. 0295 33 5319 petteri.alanko@valteri.fi

Tietosuojavastaava: tietosuoja@valteri.fi

Rekisterin nimi

Valterin verkkokaupan (Valteri Puoti) tilaaja-/asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden tekemien tilausten vastaanottaminen, tilausten toimittaminen ja tuotteiden laskutus.
Tilausten yhteydessä asiakasta pyydetään antamaan suostumuksensa myös oppimateriaalin, koulutusten, tapahtumien sekä palveluiden markkinointiin (uutiskirjeet).

Rekisterin tietosisältö

Asiakas-/Laskutustiedot:

Nimi, yrityksen nimi, y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Toimitustiedot:

Nimi, yrityksen nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Asiakkaan hyväksyntä tietosuojaselosteen mukaisesta tietojenkäsittelystä sekä markkinointiluvan antamisesta Valterille.

Henkilöasiakkaiden osalta laskutukseen liittyvät tiedot PayTrail:in kuvauksen mukaisesti.

Henkilötietojen tietolähteet

Tilaajan tuotetilauksen yhteydessä ilmoittamat toimitustiedot. Mikäli tilaaja on yritys tai julkishallinnon edustaja tilaaja täyttää myös laskutustiedot. Henkilöasiakas sen sijaan luovuttaa tiedot PayTrail:ille siirtyessään suorittamaan maksutapahtumaa.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Asiakkuuden perusteella rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin (tilauksen toimittaminen ja laskuttaminen) tai yhteensopiviin tarkoituksiin (viestintä ja markkinointi), joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja henkilötietorekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat näitä tietoja tehtävässään.

Palveluntarjoajat ovat toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävä tietojärjestelmä on riittävillä tavoin teknisesti suojattu ja pääsy siihen on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto

Logistiikka- ja maksupalvelun tuottaja käsittelee tilauksen käsittely-, toimitus- ja laskutusvaiheissa tilaukseen liittyviä henkilötietoja Valterin lukuun.  Palveluntarjoaja ja alihankkijansa säilyttävät asiakastietoja järjestelmissään ainoastaan tuotteiden toimittamisen ja laskuttamisen ajan.

Valteri ei siirrä/luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuhun tarkoitukseen.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) on erilaisia oikeuksia riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Henkilöllä on oikeus tietää (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15), käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17). Uutiskirjeen tilauksen rekisteröity voi peruttaa myös uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ottamalla ensin yhteys kyseessä olevia rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joiden yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html)

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää viestinnän kohdentamiseksi tietylle ammattikunnalle, tietylle alueelle (esim. hyvinvointialue), tietyn tyyppisten palveluiden/tuotteiden tilaajalle tms.
Tietojen perusteella ei tehdä muunlaista automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Evästeiden käyttö

Valterin www-sivuilla käytetään välttämättömiä evästeitä Valteri-Puodin ostoskori-toiminnossa ja asiakastilille kirjautumisessa, jossa on mahdollista rastittaa ”Muista minut” -valinta. Lisäksi ainoastaan käyttäjän suostumuksesta käytetään seurantaevästeitä, käyttäjävirtojen liikkumisen analysoimiseksi Valterin sähköisissä palveluissa.